Konto Przekorzystne Biznes 1000 zł

mężczyzna stoi obok reklamy 1000 zł na start dla firm

Promocja „1000 zł premii dla firm – II edycja” trwa od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.Pekao – Konto Przekorzystne Biznes proponuje nam nawet 1000 zł premii.

Przy niewielkiej aktywności rachunek jest praktycznie bezpłatny, darmowe są także przelewy przez aplikację mobilną oraz 15 przelewów SEPA w miesiącu. Możesz korzystać z karty wielowalutowej, bezpłatnych rachunków pomocniczych w walucie obcej. 

Z tej oferty mogą jednak skorzystać tylko osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w okresie trwania promocji podpiszą z Bankiem umowę o rachunek rozliczeniowy Konto Przekorzystne Biznes, bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm oraz kartę debetową Mastercard do tego rachunku. Z promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały w Banku rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r

Za co możesz otrzymać premię do 1000 zł z Konto Przekorzystne Biznes

Aby otrzymać 200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes wystarczy, że:

  • wykonasz przelewy do ZUS na kwotę minimum 100 zł miesięcznie w trzech kolejnych miesiącach zrealizowanych w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia rachunku
  • oraz w terminie do 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku minimum jedną transakcję bezgotówkową na kwotę min. 100 zł kartą debetową Mastercard wydaną do nowo otwartego rachunku, jeden przelew przez aplikację PeoPay na kwotę min. 100 zł.

Aby otrzymać dodatkowe 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes wystarczy, że:

  • otworzysz rachunek poprzez podstronę internetową Banku (online) lub bankowość elektroniczną Pekao24 (jeżeli również posiadasz konto osobiste w Banku Pekao S.A.) lub aplikację PeoPay lub infolinię Banku Pekao S.A. (Pekao Direct), (jeżeli również posiadasz konto osobiste w Banku Pekao S.A.)

Weź udział w promocji

Aby otrzymać 200 zł za transakcje wymiany walut, wystarczy, że:

  • w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku wykonasz transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao S.A. na równowartość minimum 20 000 zł

Aby otrzymać 200 zł za umowę o terminal płatniczy wystarczy, że:

  • zawrzesz z Bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjmiesz przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku płatności w terminalu na kwotą min. 500 zł miesięcznie.

Aby otrzymać 300 zł za umowę kredytu, pożyczki lub karty kredytowej Mastercard wystarczy, że 

  • w terminie do 6 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś rachunek, weźmiesz kredyt, pożyczkę zabezpieczonych gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME, EFI EaSI lub kartę kredytową na kwotę minimum 20 000 zł.
Czym są gwarancje BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME?

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków, to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Uwagi i opłaty za konto

Promocja nie dotyczy podmiotów, które w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. posiadały rachunek rozliczeniowy w Banku Pekao S.A.

Opłata za Konto Przekorzystne Biznes wyniesie 0 zł jeśli spełnisz w danym miesiącu jeden z kilku prostych z warunków: wpływy na konto min. 2000 zł (z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta), przelew do ZUS lub US, 1 wpływ z terminala wydanego przez bank, 1 transakcja wymiany walut w banku, opłacenie 1 raty leasingu w Pekao Leasing.

Opłata za kartę do rachunku wyniesie 0 zł jeśli bank rozliczy transakcje bezgotówkowe tą kartą na kwotę 300 zł miesięcznie.

0 zł za przelewy krajowe w PLN zlecane w aplikacji mobilnej PeoPay, przelewy do ZUS lub US.

Aplikacja mobilna PeoPay,

Niewątpliwym atutem Konta Przekorzystnego Biznes jest aplikacja mobilna PeoPay, wyposażona w szereg ciekawych funkcjonalności. Są wśród nich: przelewy na rachunki krajowe i na numer telefonu (w ramach PeoPay), płatności Blik i Apple Pay, płatności internetowe z wykorzystaniem kodów QR czy wreszcie – płatności zbliżeniowe telefonem. Dodatkowo bank wyposażył aplikację w funkcję wielowalutową, tak więc możesz płacić swoim smartfonem także za granicą, nie ponosząc przy tym kosztów przewalutowania.

Aplikacja pozwoli Ci także na przeglądanie historii konta, wypłatę gotówki z bankomatu, szybsze opłacanie faktur (skanowanie numeru rachunku) czy skorzystanie z programu rabatowego. Słowem, dzięki niej będziesz mógł wygodnie zarządzać rachunkiem i szybko regulować firmowe zobowiązania.

Ocena

Podsumowując całą ofertę widać na pierwszy rzut oka, że oferta skierowana jest dla przedsiębiorców którzy raczej rozpoczynają swoją działalność. Mam tu na myśli wzięcie kredytu w tym przypadku na bardzo dobrych warunkach a na powitanie nowego klienta miły gest 1000 zł od banku , który z nadzieją będzie przynosił zyski w przyszłości. Ale czy koniecznie musi to być nowy klient? No nie. Często a nawet bardzo często przedsiębiorcy korzystają z kredytów i nie jest to żadną tajemnicą.

Konto oceniamy na 5/5+

Przydatne dokumenty

ikona pdf
Regulamin 1000 zł bonus

Weź udział w promocji

Opracowała: mgr Ewa Rusek

ŹRÓDŁO: Regulaminy produktu

Drukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

Subskrybuj Nasz Biuletyn