BANK PKO BP

LOGO BANK PKO BP

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (skrót: PKO Bank Polski S.A., PKO BP S.A.) – największy bank uniwersalny w Polsce, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, od 2009 prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.

Informacje o PKO BP

Moje Konto.pl
sesje elixir w PKO BP
Moje Konto.pl

Oferta PKO BP dla klientów indywidualnych

Bardzo istotnym dla PKO BP jest Konto za Zero przeznaczone dla osób, które ukończyły 18. rok życia. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie, a opłaty za kartę można łatwo uniknąć, wykonując określoną liczbę transakcji kartą lub Blikiem. Bank oferuje również preferencyjne warunki dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+.

Oprócz standardowego konta dla dorosłych bank udostępnił także PKO Konto dla Młodych, prowadzone dla osób między 18. a 26. rokiem życia, a także przygotował fenomenalną ofertę dla najmłodszych – PKO Junior, która obejmuje nie tylko rachunek osobisty dla dzieci do 13 lat, lecz także specjalny serwis internetowy, kartę płatniczą i materiały edukacyjne.

Dodatkowe usługi w banku PKO BP

Klienci indywidualni PKO BP mogą skorzystać z wielu ciekawych produktów jak np dostęp do rachunków walutowych w aż 10 walutach (EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HRK, HUF), kantoru walutowego i wielowalutowej karty debetowej.

W pakiecie znajduje się Aplikacja IKO, która umożliwia podgląd konta, wykonywanie przelewów i wnioskowanie o nowe produkty banku. Pozwala też na czasowe zablokowanie karty płatniczej, doładowanie telefonu, oszczędzanie w wirtualnych „skarbonkach” oraz dostęp do mapy z oddziałami i bankomatami PKO Banku Polskiego.

Bank oferuje usugę e-Urząd, czyli katalog usług dostępnych po utworzeniu w serwisie transakcyjnym Profilu Zaufanego. 

Profil Zaufany umożliwia dostęp do rozliczenia podatków dokonanego przez Urząd Skarbowy, złożenie wniosku o dowód osobisty, kartę EKUZ i Kartę Dużej Rodziny.

Pozwala też na zgłoszenie narodzin dziecka, podpisywanie dokumentów urzędowych online, uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenia o niekaralności, wtórnika prawa jazdy, uzyskanie odpisów aktów z Urzędu Stanu Cywilnego, dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Tło historyczne

Dnia 7 lutego 1919, dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, utworzona została Pocztowa Kasa Oszczędności. Jej pierwszym dyrektorem został mianowany 28 grudnia 1919 Hubert Linde. Przez wiele lat w okresie II Rzeczypospolitej prezesem PKO był Henryk Gruber.

Z czasem utworzono centralę banku w Warszawie z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 oraz pierwsze oddziały lokalne: w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Pierwszym celem PKO stało się wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast marki polskiej (jako pochodnej marki niemieckiej).

Od 1920 bank posiadał osobowość prawną, jako instytucja państwowa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. dotychczasową Powszechną Kasę Oszczędności bank państwowy z siedzibą w Warszawie przekształcono 12 kwietnia 2000 w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. 10 listopada 2004 bank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność

PKO Bank Polski jest bankiem uniwersalnym. Obsługuje zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. Według danych na 31.12.2015 bank posiadał 1238 oddziałów detalicznych, 11 regionalnych oddziałów detalicznych, 32 centra korporacyjne, 7 regionalnych oddziałów korporacyjnych, 8 biur bankowości prywatnej, 3196 bankomatów i 881 agencji.

PKO Bank Polski prowadził 6,621 mln rachunków bieżących i obsługiwał 8,982 mln klientów. Bank zatrudniał ponad 25,9 tysięcy pracowników[12]. PKO Bank Polski kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada w nim 29,43% akcji.

Akcje posiadają ponadto inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, przy czym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej ING OFE) posiada 5,17% udziału w kapitale zakładowym, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 6,72%, a pozostali akcjonariusze – 58,68%. PKO Bank Polski jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW (dane na 9 marca 2016).

Spółki zależne od Banku PKO

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Warszawa) PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (zarządzanie funduszami emerytalnymi, Warszawa) PKO Leasing SA (działalność leasingowa, Łódź) PKO BP Finat Sp. z o.o. (działalność usługowa, w tym usługi wspomagające zarządzenie funduszami, Warszawa)

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (ubezpieczenia na życie, Warszawa) PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe, Warszawa) PKO Bank Hipoteczny SA (działalność bankowa, Gdynia) PKO Finance AB (usługi finansowe, Sztokholm, Szwecja)

Kredobank SA (działalność bankowa, Lwów Ukraina) „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową działalnością (działalność windykacyjna, Kijów, Ukraina) Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. (działalność faktoringowa, Kijów, Ukraina) Qualia Development Sp. z o.o. (działalność deweloperska, Warszawa)

Merkury – fiz an (lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu, Warszawa) NEPTUN – fiz an (lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu, Warszawa) Zencard sp. z o.o. – Programy lojalnościowe oparte o terminale płatnicze

Źródło: Wikipedia

Drukuj

Promocje w PKO BP

Konto od 0 do 13 roku życia

dziewczynka siedzi przy stole i dotyka kwiaty w wazonie
Moje Konto.pl

PKO BP Konto dla młodych. 0 zł opłaty.

Analiza oferty

młoda kobieta i mężczyzna
Moje Konto.pl

Konto proste zasady

Analiza oferty

szczęśliwa młodzież
Moje Konto.pl

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
ING Bank Śląski Dołącz do AliExpress i zyskaj rabaty za rejestrację

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn