BIK gdzie sprawdzić?

BIK gdzie sprawdzić? U nas , przeczytaj..

23.06.2020 r

ŹRÓDŁO BIK

Alerty BIK to powiadomienie SMS o próbie uzyskania kredytuna nasze dane osobowe. Dzięki nim można wyprzedzić oszusta. Alerty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Tylko 24 zł i śpisz spokojnie Alert BIK

Dzięki Raportom BIK możemy lepiej przygotować się do wzięcia kredytu (możliwość dowiedzenia się co banki wiedzą na jego temat), można dzięki temu ocenić szanse na kredyt i upewnić się, że nikt nie wziął kredytu np na nasze dane.

Tylko 39 zł za raport Raport BIK

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A (BIK)

Jest to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów bankówSKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych.

Zadania

Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie i udostępnianie danych o spłaconych i aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych, przez które należy rozumieć kredyty, pożyczki, karty kredytowe, limity, poręczenia kredytów.

Dane z BIK są wykorzystywane przez instytucje sektora finansowego do zarządzania ryzykiem kredytowym, ograniczania ryzyka wyłudzeń  kredytów i monitorowania zadłużenia. W głównej mierze służą do potwierdzenia wiarygodności finansowej konsumenta[3] bądź przedsiębiorcy ubiegającego się o finansowanie. BIK przetwarza zarówno informacje pozytywne jak i negatywne. Dla kredytodawców dostęp do tego typu informacji jest wsparciem procesu kredytowego. Informacje dotyczące historii kredytowej potencjalnego klienta pozyskane z BIK służą właściwej analizie kredytowej zarówno konsumentów jak i osób fizycznych.

Biuro Informacji Kredytowej przygotowuje Raport Kredyt Trendy, który prezentuje wybrane cechy charakteryzujące polski rynek kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych i kart kredytowych. Zawiera on analizy dotyczące portfela kredytowego sektora bankowego (z uwzględnieniem SKOK-ów) oraz firm z sektora pożyczkowego, przeprowadzane w różnych ujęciach i przekrojach. Raport prezentuje wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie zawartości baz informacyjnych BIK[4].

BIK publikuje raz w miesiącu Newsletter Kredytowy BIK, czyli informacje podsumowujące co miesiąc cały rynek kredytowy w Polsce. Raport zawiera statystyki z aktualnego stanu baz BIK, które opierają się na danych przekazywanych do BIK przez instytucje finansowe (banki komercyjne i spółdzielcze oraz SKOK-i). Jest to materiał analityczny z opracowany przez zespół analityków Departamentu Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej[5].

Biuro Informacji Kredytowej cyklicznie przekazuje także informacje dotyczące rynku mieszkaniowego BIK Indeks. Wskaźnik BIK Indeks – PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka indeksu została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeks publikowany jest co miesiąc[6].

Instytucje współpracujące

Z BIK współpracują wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze w Polsce oraz kilkadziesiąt firm pożyczkowych. Wspólnie z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Biuro Informacji Kredytowej tworzą Grupę BIK[7]. Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce. Wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż.

Historia

W 1991 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich powstał „Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań”. Uchwalona w 1997 r. ustawa Prawo bankowe pozwoliła na wzajemną wymianę informacji o kredytobiorcach pomiędzy bankami. W tym samym roku utworzone zostało Biuro Informacji Kredytowej, instytucja, której podstawowym zadaniem jest pośrednictwo w przekazywaniu informacji o rzetelności kredytowej klientów. Systemy wymiany informacji kredytowej wpisały się w architekturę instytucjonalną rozwiniętej gospodarki rynkowej, zarówno w Europie jak i na świecie. Obecnie w systemach wymiany informacji BIK uczestniczy ponad 680 instytucji.

System wymiany informacji w Polsce kształtował się przez kilka lat. Jego podstawą jest tzw. zasady wzajemności, która gwarantuje, iż wszystkie zdefiniowane informacje gromadzone są w jednym miejscu i są dostępne dla uczestników systemu, którzy ten system również zasilają danymi. Z początkiem 2000 r. baza została zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W listopadzie tego samego roku został udostępniony System Informacji BIK – Klient Indywidualny. Pierwsze dane o zaciągniętych kredytach pojawiły się w BIK w 2001 r., a w następnych latach liczba danych przekazywanych do baz stale wzrastała. Aktualnie zasoby informacyjne BIK dotyczą ponad 137 mln rachunków kredytowych należących do 23 mln Polaków.

W lutym 2004 r. Biuro Informacji Kredytowej udostępniło kolejną usługę – ocenę punktową (scoring kredytowy). Kolejnym etapem rozwoju wymiany informacji kredytowej, było wprowadzenie Sytemu Informacji BIK – Przedsiębiorca, dzięki któremu możliwa stała się ocena wiarygodności i zdolności kredytowej firm. W 2013 roku w corocznym raporcie „Doing Business” eksperci Banku Światowego ocenili, że Polska jest obecnie jednym z liderów zarówno w regionie, jak w skali światowej pod względem jakości systemu wymiany informacji kredytowej. Polskie rozwiązania, wypracowane w ramach systemów Biura Informacji Kredytowej, otrzymały maksymalną, 6-punktową notę.

W kwietniu 2013 r. Biuro Informacji Kredytowej uruchomiło nowy portal internetowy[8] dla konsumentów. Portal ten umożliwia użytkownikom wgląd do własnej historii kredytowej, aktywowanie Alertu chroniącego przed wyłudzeniem kredytu[9]. Użytkownicy są też informowani w przypadku pogarszającej się historii kredytowej, a także mogą zastrzec on-line utracony dowód osobisty[10] w bazie Dokumenty Zastrzeżone prowadzonej przez Związek Banków Polskich.

W 2016 roku BIK uruchomił platformę antyfraudową, którą rozbudowuję o kolejne funkcjonalności[11]. Platforma antyfraudowa otrzymała tytuł HIT Roku w rankingu Techno Biznes 2017 przygotowywanym przez Gazetę Bankową[12]

Rola społeczna

Istotną korzyścią wynikającą z systemu wymiany informacji kredytowej jest przeciwdziałanie zjawisku nadmiernego zadłużenia. Wymiana informacji na temat aktualnych zobowiązań pozwala ocenić rzeczywistą zdolność kredytową i stopień obciążenia klienta obsługą długu i pożyczać pieniądze tym, którzy będą w stanie spłacać kolejne zobowiązanie.

Działalność Biura Informacji Kredytowej ogranicza „asymetrię informacyjną” pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą. Dostęp konsumentów do danych zgromadzonych w BIK na ich temat zmniejsza przewagę informacyjną banku.

Blisko 90% danych zgromadzonych w BIK to informacje pozytywne, świadczące o terminowym regulowaniu zobowiązań kredytowych przez klientów instytucji finansowych. Dane te pozwalają klientom budować pozytywną historię kredytową będącą potwierdzeniem ich rzetelności i wiarygodności finansowej.

BIK prowadzi również akcję społeczną nieskradzione.pl. Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna realizowana wspólnie z Komendą Główną Policji będąca odpowiedzią na rosnące zagrożenie związane z kradzieżą tożsamości. W ramach akcji przygotowano m.in. dedykowany portal informacyjny zawierający szereg tekstów poradnikowych o ochronie tożsamości i konsekwencjach związanych z jej utratą[13].

Scoring (ocena punktowa)

Scoring BIK to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Określa ona wiarygodność kredytową osoby na podstawie porównania jej profilu z profilami innych klientów, którzy otrzymali kredyty. Im bardziej profil potencjalnego klienta jest podobny do profilów osób spłacających terminowo swoje kredyty, tym wyższą ocenę otrzymuje.

Liczba punktów jest wyliczana przy użyciu specjalnej formuły matematycznej, na podstawie szerokiego zakresu informacji dotyczących historii i aktywności kredytowej klienta. Informacje te obejmują zarówno negatywne, jak i pozytywne zdarzenia w jego historii kredytowej. Dane te można ująć w cztery kategorie informacji: jakość kredytów, aktywność kredytową, wykorzystanie limitów kredytowych oraz częstotliwość ubiegania się o kredyty[14].

W 2018 roku zmieniono sposób prezentacji oceny punktowej. W przeszłości przedstawiano ją w formie gwiazdek (maksymalnie 5 gwiazdek), które przydzielano w zależności od ilości przyznanych punktów (192-631 pkt.). W celu uproszczenia, ocena jest obecnie prezentowana tylko w skali punktowej, od 1 do 100 punktów[15].

Niezależnie od oceny scoringowej BIK, każda z instytucji udzielających kredytów może stosować także swój własny system oceny klientów.

Usuwanie danych z BIK

Za zapewnienie poprawności i wiarygodności informacji dostarczanych do Biura Informacji Kredytowej odpowiedzialne są same banki i firmy udzielające kredytów konsumenckich. Jedynie instytucja, która przekazała do BIK daną informację o kliencie, może dokonać jakichkolwiek zmian i korekt, jeśli dane są nieaktualne.

Podstawy przekazywania danych do Biura Informacji Kredytowej są ściśle określone przez Prawo bankowe, które reguluje też możliwości ich usunięcia.

Usunięcie historii kredytowej z BIK jest możliwe tylko w przypadku zobowiązań spłaconych i zamkniętych, w których nie nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 60 dni[16], czyli danych pozytywnych, natomiast dane negatywne są usuwane 5 lat po spłacie[17]. Zachowane dane pozytywne są potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności kredytowej, i ułatwiają uzyskanie kolejnego kredytu na lepszych warunkach[18]. Biuro Informacji Kredytowej może także korzystać z otrzymanych danych w celach statystycznych przez okres nie dłuższy niż 12 lat.[19]

ŹRÓDŁO:

 1. ↑ Skocz do:a b c Władze i akcjonariusze w BIK.pl (Dostęp: 2015-08-18)
 2.  RODO. www.bik.pl. [dostęp 2018-05-30].
 3.  Jak bank ocenia klientów?-PRNews.pl. PRNews.pl. [dostęp 2017-08-03].
 4.  Kredyt Trendy. media.bik.pl. [dostęp 2017-08-03].
 5.  media.bik.pl. [dostęp 2017-08-03].
 6.  Grupa BIK – o nas. 2014-05-05. [dostęp 2017-08-03].
 7.  Historię kredytową sprawdzisz na www.bik.pl-PRNews.pl. PRNews.pl. [dostęp 2017-08-03].
 8.  Alert BIK. PRNews.pl. [dostęp 2017-08-03].
 9.  W portalu BIK najszybciej zastrzeżesz utracony dowód osobisty. bankomania.pkobp.pl. [dostęp 2017-08-03].
 10. Nowy system BIK-u rozpozna ich w internecie. PRNews.pl. [dostęp 2017-08-03].
 11.  Techno Biznes 2017. www.gb.pl. [dostęp 2017-08-03].
 12.  Bezpieczna tożsamość to nieskradzione życie. nieskradzione. [dostęp 2017-08-03].
 13.  Kasat Sp. z o.o.: Scoring BIK: jak połapać się w punktach?. eGospodarka.pl. [dostęp 2017-08-03].
 14.  Ocena Punktowa – Biuro Informacji Kredytowej S.A.. Pożyczkopedia. [dostęp 2019-01-22].
 15.  Co to jest BIK? Poznaj Biuro Informacji Kredytowej, Money24.pl, 16 października 2018[dostęp 2020-02-12] (pol.).
 16.  Michał Kisiel: Dlaczego „czyszczenie BIK-u” nie działa. Bankier.pl. [dostęp 2017-08-03].
 17.  Jak długo jest się w biku – co ile się czyści?. chwilowo.pl. [dostęp 2020-02-12].
 18.  Katarzyna Gaweł: Jak sprawdzić czy jestem w BIK?. Sowa Finansowa, 2018-10-20. [dostęp 

Subskrybuj Nasz Biuletyn

Najnowsze posty

tata z córką oglądają coś w tablecie
100 zł na Allegro i Allegro Smart na rok za mKonto Intensive
No comments
kobieta czyta coś w smartfonie
Konto przekorzystne w promocji do 400 zł premii!
No comments
Marząca kobieta
2000 zł za konto Citigold od City handlowy!
No comments
mężczyzna robi zdjęcie
Promocja zakończona. 250 zł + 5000 zł z Kontem Otwartym na Ciebie w BNP Paribas
No comments
PARA MŁODA W SWOIM NOWYM MIESZKANIU
Promocja zakończona. Konkurs dla klientów Alior Banku! Do wygrania urządzenia kuchenne Thermomix (o wartości 5495 zł) i 500 zł do wydania w sklepach IKEA
No comments
młoda kobieta czyta cos w smartfonie
Aktywność się opłaca. Otwórz konto i zyskaj premię do 150 zł. Program Polecam Bank.
No comments
młoda para czyta coś w laptopie
200 zł od Santander + 50 zł za polecenie konta i 1% na lokacie + do 300 zł zwrotu za rachunki rocznie.
No comments
mężczyzna odwrócony tyłem coś czyta
Promocja zakończona. Konto otwarte na Ciebie czyli Premia w zasięgu ręki 350 zł BNP Paribas
No comments
rodzina i napis 500+
Oszczędzamy z 500+
No comments
KONTO Z LWEM MOBI I DIRECT KOBIETA NAKŁADA GAŁKI LODÓW NA WAFEL
Konto z Lwem
No comments
napis 720 zł na tle drogi w górach
Promocja zakończona. Darmowa pożyczka do 5000 zł za darmo od Citi Handlowy i 720 zł premii moneyback z bezpłatną kartą kredytową Citibank BP Motokarta
No comments
mama przytula swoją córkę która wybiera sie poo wakacjachh do szkoła promocja 400 zł na allegro (bon)
Promocja zakończona. Konto otwarte na Ciebie w BNP Paribas aż 400 zł premii
No comments
smartfon
Smartfon LG K30 od Citibanku za wyrobienie karty kredytowej
2 komentarze
AliExpress
Dołącz do AliExpress i zyskaj rabaty za rejestrację
No comments
napis ing bank śląski
ING Bank Śląski
No comments
pies wystawia głowę z samochodu
Millennium 200 zł Konto ,,Poczuj swobodę i zyskaj”Oferta nieaktualna
No comments
napis w kolorowym kole 2,5%
Nest Lokata Witaj 2,5 %
No comments
para studentów
Konto PKO od 18 do 26 roku życia
No comments
kolorowe nożyczki
Ranking lokat kwartalnych
No comments
mężczyzna stoi w parku trzyma telefon obok napis promocji
Promocja zakończona sprawdź nową :250 zł na start za konto osobiste + 300 zł zwrotu za rachunki i 2% na lokacie.
No comments
reklama konta
Nawet 500 zł za otwarcie konta, płatności mobilne i kartą
No comments
T.Harv Eker
Podstawy zarządzania pieniędzmi Jars
No comments
kobieta nakłada na wafel gałki lodów
160 zł od ING
No comments
grillujący mężczyzna
Zakupy na majówkę z bonusami do 350 zł
No comments
kobieta czyta coś w telefonie komórkowym i jest radosna
Premia w wysokości 960 zł za założenie konta
No comments
kobieta ppokazuje mężczyźnie wykresy w laptopie
NAJLEPSZE POŻYCZKI POZABANKOWE PRZEZ INTERNET, DECYZJE W 15 MINUT!!!
No comments
kobieta czyta książkę leżąc na hamaku
Prezenty za eKonto i mKonto Intensive
No comments