Czym się różni makler od brokera?

mężczyzna podaje swoją dłoń

Czym się różni makler od brokera? Makler praktycznie nie różni się niczym od brokera i te pojęcia są stosowane zamiennie. Teoretycznie jednak makler jest terminem szerszym, ponieważ może prowadzić zarówno działalność brokerską, jak i dealerską. Dlatego rozróżnienie tych dwóch pojęć jest całkowicie zasadne. Możesz przyjąć, że broker to pośrednik w transakcjach dokonywanych na giełdzie papierów wartościowych na rzecz klienta, a makler pośredniczy w tych operacjach, działając na własny rachunek.

Zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem? Chcesz powierzyć pieniądze pośrednikowi godnemu zaufania, który w twoim imieniu będzie lokował je z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów finansowych? Być może sposobem na inwestowanie w twoim przypadku może być giełda papierów wartościowych?

Inwestując musisz akceptować podwyższone ryzyko inwestycyjne. Jeśli tak nie jest, lepiej złóż swoje środki finansowe na lokacie w banku. W przypadku gdy akceptujesz ryzyko inwestycyjne, możesz zacząć inwestować na giełdach i na innych rynkach finansowych, choć zwykle za pośrednictwem maklera lub brokera. Jednak czy wiesz kim jest makler, a kim jest broker?

Makler a broker – Czym się różni makler od brokera?

Teoretycznie broker i makler to jedna i ta sama profesja. Trudno wskazać jaskrawe różnice pomiędzy nimi. „Makler” jest jedynie pojęciem nieco szerszym, bo i zakres jego obowiązków zawodowych może być większy. Może pełnić z powodzeniem funkcję brokera oraz dealera.

W zakresie kompetencji brokera leży uczestniczenie w transakcjach pieniężnych w imieniu swoich klientów, za które pobiera wynagrodzenie prowizyjne. Jego głównym zadaniem pozostaje pośrednictwo pomiędzy tobą, jako inwestorem, a giełdą. Natomiast zadaniem dealera jest wykonywanie transakcji pieniężnych także na własny rachunek. Makler może wykonywać wszystkie te zadania.

Kim jest makler?

Makler jest osobą, która funkcjonuje pod względem zawodowym na rynkach finansowych i pełni funkcję doradcy w budowaniu portfela inwestycyjnego. Musi znać sytuację na rynkach finansowych i utrzymywać kontakt z tobą, jako klientem. To makler może dobrać dla ciebie indywidualną strategię inwestycyjną po rozpoznaniu twoich potrzeb oraz poziomu akceptowalnego ryzyka.

Co ciekawe, zawód maklera giełdowego nie wymaga ukończenia odpowiednich studiów kierunkowych. Teoretycznie więc może nim zostać każda osoba, która posiada zdolność analitycznego myślenia i dobrze czuje się w obszarze matematyki. Wykształceni matematycy, ekonomiści oraz księgowi często dobrze sprawdzają się w roli maklerów.

Jeśli chodzi o kompetencje, to przydają się na tym stanowisku umiejętność analizowania i prognozowania oraz intuicja inwestycyjna, a także komunikatywność oraz zdolność do podejmowania szybkich decyzji. Makler powinien być stabilny emocjonalnie i nie kierować się uczuciami w sytuacjach, gdy na szali są oszczędności życia klientów.

Nie wszystkie osoby o takich cechach mogą zostać maklerami giełdowymi, ponieważ do wykonywania takiego zawodu, tj. uzyskania licencji maklerskiej, konieczne jest zdanie egzaminu państwowego z pozytywnym wynikiem. Potencjalny makler papierów wartościowych nie może być ukarany ani wpisany do rejestru karnego. Egzamin dla przyszłych maklerów organizuje raz do roku Komisja Nadzoru Finansowego.

Obowiązki maklera – czym zajmuje się na co dzień?

W zależności od tego, jakim maklerem jest dana osoba – czy nadzorującym, czy obsługującym klientów – na co dzień ma inne obowiązki. Niektórzy nadzorują więc procesy składania zamówień lub wykonują związane z nimi bezpośrednie operacje. Inni sprawdzają, jak funkcjonują ich koledzy po fachu lub pracują nad notowaniem spółek giełdowych, wydając jednocześnie rekomendacje rynkowe.

Makler giełdowy realizuje zlecenia sprzedaży i zakupu akcji klientów na giełdzie, świadcząc przy tym takie usługi jak:

  • poradnictwo dotyczące obrotu akcjami,
  • doradztwo giełdowe,
  • wpłacanie depozytów zabezpieczających na zakup akcji,
  • umożliwienie zakupu akcji z IPO.

Za swoje pośrednictwo maklerzy pobierają opłaty, zwykle w systemie prowizyjnym.

Praca maklera giełdowego polega na zbieraniu od klientów zleceń i przekazywaniu ich na giełdę. Każdy z członków giełdy, a wśród nich jest także dom maklerski, w którym pracują maklerzy, musi wyznaczyć maklera nadzorującego, z którym ty jako klient indywidualny lub firmowy, nie będziesz mieć do czynienia. To podmiot, który weryfikuje pracę maklerów i sprawuje opiekę nad nimi.

Inwestując na giełdzie, w pierwszej kolejności będziesz mieć styczność z maklerem pracującym w biurze, który kontaktuje się z tobą, przyjmuje twoje zlecenia, sprawdza, czy na twoim koncie inwestycyjnym są zarezerwowane odpowiednie środki finansowe do zrealizowania transakcji, oraz przekazuje dyspozycje maklerowi giełdowemu. Udzieli ci on informacji na temat twoich finansów.

Kim jest broker?

Chcesz wiedzieć, kto to jest broker? A może chciałbyś otrzymać wyczerpujące wyjaśnienie, kim jest makler giełdowy? „Broker” jest pojęciem wieloznacznym, z powodzeniem wykorzystywanym do określenia podmiotów na rynku finansowym i kapitałowym, na dodatek w wielu kontekstach znaczeniowych. Nie tak łatwo więc podać definicję brokera.

Broker w najczęściej przyjmowanej definicji jest określany jako podmiot świadczący określonego rodzaju usługi, z reguły pośrednictwa, który działa na cudzy rachunek. Mogą nim być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Mamy na rynku brokerów ubezpieczeniowych czy brokerów finansowych i giełdowych.

Broker ubezpieczeniowy zajmuje się zawodowo reprezentowaniem interesów ubezpieczeniowych swoich klientów. Zanim jednak do tego dojdzie, musisz mu dać swoje pełnomocnictwo. Później doprowadzi on do zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy tobą – jego klientem – a zakładem ubezpieczeń, w wyniku której staniesz się osobą ubezpieczoną lub ubezpieczającą.

Naturalnym miejscem funkcjonowania brokerów jest giełda papierów wartościowych, ale tak samo dobrze będą oni pracować w branży ubezpieczeniowej, czego dowodzą wykwalifikowani brokerzy ubezpieczeniowi.

Czym zajmuje się broker i jakie są jego obowiązki?

Głównym zadaniem brokera jest działanie jako pośrednik pomiędzy kupującym a sprzedającym w przypadku konkretnej transakcji, bez względu na to, czy będzie ona realizowana na rynku finansowym czy ubezpieczeniowym. Broker realnie zawiera umowę i pobiera z tytułu swojego pośrednictwa stosowną, ustaloną z góry prowizję. Zajmuje się organizowaniem transakcji między kupującym a sprzedającym w zamian za swoje wynagrodzenie.

W momencie, gdy broker działa nie w imieniu klienta, ale w swoim własnym, zaczyna funkcjonować jako dealer. Na własny rachunek wypracowuje zyski, ale przy ponoszeniu strat pokrywa je także z własnej kieszeni.

W jakich sytuacjach warto wybrać się do maklera, a kiedy do brokera?

Gdy planujesz prowadzić inwestycje na rynkach finansowych, na przykład chcesz wejść na giełdę i stać się inwestorem giełdowym, z pewnością możesz skierować swoje kroki do maklera, który będzie dla ciebie pośrednikiem przy realizacji zleceń. Może ci on również doradzać przy wyborze instrumentów finansowych, w które powinieneś zainwestować, jeśli, rzecz jasna, będzie miał uprawnienia z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Udaj się do brokera, jeśli poszukujesz pośrednika przy inwestowaniu, choć niekoniecznie na giełdzie, albo chcesz znaleźć odpowiednie dla siebie ubezpieczenie majątkowe lub ubezpieczenie osobowe.

Zanim wybierzesz sie do maklera lub brokera, zorientuj się jakie masz możliwości inwestowania.

Makler a broker – podobieństwa

Możesz nie do końca rozumieć, dlaczego właściwie są dwie profesje – brokera i maklera. Pomiędzy obiema występują oczywiste podobieństwa, ponieważ zarówno broker, jak i makler mogą w praktyce wykonywać właściwie te same zadania względem ciebie jako klienta na rynku finansowym. To upodabnia ich do siebie.

Podobieństwa pomiędzy brokerem czy maklerem giełdowym można mnożyć. Właściwie makler i broker mogą obsługiwać klientów indywidualnych lub firmowych i pośredniczyć pomiędzy nimi a giełdą papierów wartościowych przy zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży. Nie robią tego jednak całkowicie bezinteresownie, ponieważ za swoje pośrednictwo pobierają pewne opłaty. Poznasz ich wysokość w momencie zawierania umowy z brokerem lub maklerem.

Makler a broker – różnice

Najwyraźniejsze różnice pomiędzy maklerem a brokerem tkwią w tym, że makler jednoznacznie kojarzony jest z rynkami finansowymi, a przede wszystkim z giełdą papierów wartościowych. Jeśli chcesz więc zainwestować swój kapitał na giełdzie, z pewnością powinieneś udać się do maklera.

Broker również pośredniczy w zakupie i sprzedaży papierów wartościowych na różnych rynkach giełdowych, ale jednocześnie są też brokerzy ubezpieczeniowi, którzy zajmują się pośrednictwem przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Są to umowy różnego rodzaju, głównie ubezpieczenia na życie, na życie i dożycie oraz majątkowe. U nas znajdziesz konta Forex na tej stronie.

Źródło: direct.money

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Voucher na Canal PLUS od OD PKO BP z pakietem Sport i Film Promocja zakończona. Konto firmowe+500 zł w Banku Millennium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn