Promocja nieaktualna. Decyduj i korzystaj z premią do 300 zł od BNP Paribas

zadowolony mężczyzna ogląda coś w laptopie

Decyduj i korzystaj z premią do 300 zł to kolejna akcja BNP Paribas dzięki której możesz uzyskać nawet 300 zł w zamian za aktywne korzystanie z konta w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. (trzy etapy).

Ważne informacje 

Rejestracji w promocji „Decyduj i korzystaj” można dokonać od dnia 9.04.2021 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 16.05.2021 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Decyduj i korzystaj” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, która jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiada dowód osobisty, ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Jak przystąpić do promocji

1. Zarejestruj się w promocji

Kliknij koniecznie w ten link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej. Zrób to do 16.05.2021 r.

2. Otwórz konto

Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 31.05.2021 r.

Weź udział w promocji

Jak otrzymać nawet 300 zł

Wybierz jedną z opcji:

Opcja nr 1 – Przelewy i Wpływy

1. Spełnij podane warunki w czerwcu 2021 r.:

 • zaloguj się do bankowości elektronicznej i zrób 3 przelewy (GOonline lub aplikacją mobilną GOmobile)
 • zasil konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Wtedy w lipcu 2021 r. otrzymasz:

 • 100 zł przelewem na konto

2. Spełnij podane warunki w lipcu 2021 r.:

 • zaloguj się do bankowości elektronicznej i zrób 3 przelewy (GOonline lub aplikacją mobilną GOmobile)
 • zasil konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Wtedy w sierpniu 2021 r. otrzymasz:

 • 100 zł przelewem na konto

3. Spełnij podane warunki w sierpniu 2021 r.:

 • zaloguj się do bankowości elektronicznej i zrób 3 przelewy (GOonline lub aplikacją mobilną GOmobile)
 • zasil konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Wtedy we wrześniu 2021 r. otrzymasz:

 • 100 zł przelewem na konto

Do 19 lipca 2021 r. laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu decydujikorzystaj@bnpparibasplus.pl) z informacją o zdobyciu nagrody.

Opcja nr 2 -Transakcje Blik i Wpływy

1. Spełnij podane warunki w czerwcu 2021 r.:

 • wykonaj 5 Transakcji Blik
 • zasil konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Wtedy w lipcu 2021 r. otrzymasz:

 • 100 zł przelewem na konto

2. Spełnij podane warunki w lipcu 2021 r.:

 • wykonaj 5 Transakcji Blik
 • zasil konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Wtedy w sierpniu 2021 r. otrzymasz:

 • 100 zł przelewem na konto

3. Spełnij podane warunki w sierpniu 2021 r.:

 • wykonaj 5 Transakcji Blik
 • zasil konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Wtedy we wrześniu 2021 r. otrzymasz:

 • 100 zł przelewem na konto

Do 19 lipca 2021 r. laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu decydujikorzystaj@bnpparibasplus.pl) z informacją o zdobyciu nagrody.

Opcja nr 3 – Transakcje bezgotówkowe i Wpływy

1. Spełnij podane warunki w czerwcu 2021 r.:

 • wykonaj 6 Transakcji bezgotówkowych
 • zasil konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Wtedy w lipcu 2021 r. otrzymasz:

 • 100 zł przelewem na konto

2. Spełnij podane warunki w lipcu 2021 r.:

 • wykonaj 6 Transakcji bezgotówkowych
 • zasil konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Wtedy w sierpniu 2021 r. otrzymasz:

 • 100 zł przelewem na konto

3. Spełnij podane warunki w sierpniu 2021 r.:

 • wykonaj 6 Transakcji bezgotówkowych
 • zasil konto na łączną kwotę min. 1000 zł

Wtedy we wrześniu 2021 r. otrzymasz:

 • 100 zł przelewem na konto

Do 19 lipca 2021 r. laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu decydujikorzystaj@bnpparibasplus.pl) z informacją o zdobyciu nagrody.

Weź udział w promocji

Dopasuj kartę do konta

1. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Cyber pomoc” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat
2. Brak opłat za granicą dotyczy wypłat w Euro, na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance. Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj. Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.
3. Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej – obowiązujący na dany dzień – jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.
4. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Rezygnacja z Podróży” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-swiat
5. 0 zł za użytkowanie karty dla posiadacza pod warunkiem wykonania w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty jednej transakcji bezgotówkowej tą kartą, w innym wypadku opłata wyniesie 3 zł miesięcznie.
1. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Cyber pomoc” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat
2. Brak opłat za granicą dotyczy wypłat w Euro, na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance. Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj. Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.
3. Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej – obowiązujący na dany dzień – jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.
4. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Rezygnacja z Podróży” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-swiat
5. 0 zł za użytkowanie karty dla posiadacza pod warunkiem wykonania w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty jednej transakcji bezgotówkowej tą kartą, w innym wypadku opłata wyniesie 3 zł miesięcznie.
1. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Cyber pomoc” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat
2. Brak opłat za granicą dotyczy wypłat w Euro, na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance. Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj. Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.
3. Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej – obowiązujący na dany dzień – jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.
4. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Rezygnacja z Podróży” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-swiat
5. 0 zł za użytkowanie karty dla posiadacza pod warunkiem wykonania w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty jednej transakcji bezgotówkowej tą kartą, w innym wypadku opłata wyniesie 3 zł miesięcznie.

Weź udział w promocji

Jak otworzyć konto

Weź udział w promocji
by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Konto Przekorzystne Biznes z premią do 1200 zł Promocja nieaktualna. Prezenty za eKonto i mKonto Intensive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn