Promocja nieaktualna. mKonto Intensive w promocji

alejka

eKonto i mKonto Intensive. Z eKontem w promocji możesz zyskać do 160 zł. Dodatkowo do odebrania prezenty w oddziale: z kartą debetową – jeden prezent lub z mKontem Intensive z kartą debetową – dwa prezenty! Z mKontem Intensive obowiązuje również promocja z Allegro.

Informacje ogólne – eKonto i mKonto Intensive

otwórz mKonto Intensive! otwórz eKonto!

Akcja trwa w dniach 4-23.12.2020 r.
Prezent/prezenty odbierzesz w placówce.

Wykaz placówek

Możesz wziąć udział w akcji, jeśli w momencie wnioskowania o otwarcie konta w mBanku S.A. masz ukończone 18 lat i jesteś nowym klientem banku (jeśli od 01.01.2017 r. nie byłaś/eś lub nadal nie jesteś posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017).

eKonto osobiste

 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy jednej transakcji w miesiącu na dowolną kwotę (lub 7 zł przy braku transakcji), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

Promocja „eKonto z premią – X edycja” trwa 01.10.2020 r. do 31.05.2021 r. Do Promocji można przystąpić w terminie od 16.10.2020 r. do 30.01.2021 r., spełniając w okresie, w którym możesz przystąpić do  Promocji poniższe warunki:
1) jesteś nowym Klientem Banku;
2) złożysz promocyjny wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto osobiste, zwanego dalej eKontem promocyjnym, wraz z wnioskiem o wydanie karty debetowej, zwanej dalej kartą promocyjną;
3) zaakceptujesz na ww. wniosku oświadczenie, którego treść znajduje się w części „X. Oświadczenia”;
4) zawrzesz z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową – musi to być umowa indywidualna (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).

otwórz eKonto!

Moje cele

W ramach Promocji możesz skorzystać z promocyjnego oprocentowania 2% na Moich celach, gdy otworzysz rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele. Rachunek do regularnego oszczędzania Moje Cele zostanie objęty promocyjnym oprocentowaniem, gdy zawnioskujesz o ten rachunek wraz z wnioskiem o otwarcie eKonta promocyjnego.

W Promocji mogą wziąć udział nowi Klienci, czyli osoby, które od 01.01.2017 r. nie były lub nadal nie są Posiadaczem lub Współposiadaczem:
a) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
b) rachunku oszczędnościowego o numerach 1140 2004 lub 1140 2017.

Nagrodą w Promocji są:

1) Premia za szybki wpływ i transakcje w wysokości 100 zł
2) Premia I za wpływ i transakcje w wysokości 30 zł
3) Premia II za wpływ i transakcje w wysokości 30 zł
4) promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 2% do kwoty 10 000 zł.

Łączna wartość Premii za szybki wpływ i transakcje oraz Premii I i II za wpływ i transakcje w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 160 zł.

Premię za szybki wpływ i transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:


– dokonasz minimum 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji BLIK/ transakcji BLIK w internecie/płatności z usługą mTransfer. Transakcji dokonasz w miesiącu otwarcia eKonta promocyjnego i/lub w kolejnym miesiącu;
– transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru);
– na Twoje eKonto promocyjne w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia eKonta promocyjnego wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem.

Premię I za wpływ i transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:
– dokonasz minimum 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji BLIK/ transakcji BLIK w internecie/płatności z usługą mTransfer. Transakcji dokonasz w drugim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta promocyjnego;
– transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru);
– na Twoje eKonto promocyjne wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem.

Premię II za wpływ i transakcje otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:
– dokonasz minimum 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji BLIK/ transakcji BLIK w internecie/płatności z usługą mTransfer. Transakcji dokonasz w trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta promocyjnego;
– transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru);
– na Twoje eKonto promocyjne wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem.

Terminy naliczania i wypłacania Premii za szybki wpływ i transakcje oraz Premii I i II za wpływ oraz transakcje określa część VI Regulaminu „Kiedy naliczamy i wypłacamy nagrodę”.

otwórz mKonto Intensive! otwórz eKonto!

mKonto Intensive

Opłata za prowadzenie mKonta Intensive wynosi 0 zł przy wpływie min. 7 000 zł miesięcznie lub gdy łączna kwota depozytów i inwestycji ulokowanych w mBanku wynosi minimum 100 000 zł. W przypadku niespełnienia tych warunków opłata za prowadzenie mKonta Intensive wynosi 49,50 zł miesięcznie.

Bezpłatne są 3 przelewy ekspresowe w miesiącu. Czwarty i kolejne kosztują 5 zł.

Promocja „mKonto Intensive z Allegro” trwa od 6.11.2020 r. do 31.01.2021 r.

W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:
– jest nowym klientem banku,
– złoży wniosek o otwarcie rachunku w promocji,
– zaznaczy na wniosku oświadczenie o przystąpieniu do promocji,
– zaznaczy na wniosku oświadczenie dotyczące programu mOkazje,
– podpisze indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych.
Definicja Nowego Klienta znajduje się w Regulaminie Promocji.

Nagrodami w Promocji są:
– kod uprawniający do rocznego abonamentu Allegro Smart,
– karta podarunkowa do Allegro o wartości 100 zł.
Aby otrzymać kod uprawniający do rocznego abonamentu Allegro Smart należy w pierwszym pełnym miesiącu po otwarciu Rachunku wykonać transakcje Kartą i/lub BLIK na min. 2 tys. zł. Aby otrzymać kartę podarunkową do Allegro o wartości 100 zł należy w kolejnych trzech miesiącach, następujących po pierwszym pełnym miesiącu od otwarcia Rachunku, wykonać Kartą transakcje na min 2 tys. zł w każdym z trzech miesięcy. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania nagród są opisane w regulaminie Promocji „mKonto Intensive z Allegro”, znajdującym się na stronie www.mBank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-mkonto-intensive-z-allegro-31-01-2021.pdf.

otwórz mKonto Intensive! otwórz eKonto!

World Mastercard Intensive

Jeśli bank pozytywnie oceni Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegółowe warunki i opłaty związane z kartą kredytową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

Przykład reprezentatywny dla produktu kredyt konsumencki – karta kredytowa, sporządzony na podstawie przepisów art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 7,84%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 600,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 233,30 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 733,30 zł (w tym opłata za wydanie karty 30 zł, odsetki 603,30 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 29.05.2020 r.

Promocja „1 600 punktów za pierwszą transakcję kartą World Mastercard Intensive” trwa od 1.04.2020 r. do 23.09.2020 r. Promocja przeznaczona jest dla posiadaczy kart kredytowych, głównych oraz dodatkowych, World Mastercard Intensive wydanych przez Bank (zwanych dalej Uczestnikami Promocji), którzy przystąpili do Programu Priceless Specials.

Warunkiem uzyskania 1 600 punktów jest dokonanie i rozliczenie w okresie trwania Promocji pierwszej transakcji bezgotówkowej kartą World Mastercard Intensive. Punkty naliczane są jednorazowo kolejnego dnia po dokonaniu i rozliczeniu pierwszej transakcji Kartą.

Punkty nie zostaną naliczone w przypadku wydania nowej Karty World Mastercard w miejsce Karty zastrzeżonej, duplikatu czy wznowienia Karty. W przypadku anulowania lub zwrotu transakcji bezgotówkowej, gdy została naliczona liczba punktów Bank w kolejnych miesiącach dokona weryfikacji i odejmie liczbę punktów odpowiadającą anulowanym lub zwróconym transakcjom.

Opłata interchange dla kart debetowych mBanku wynosi 0,2% wartości.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

otwórz mKonto Intensive! otwórz eKonto!

W skrócie

Mamy dla Ciebie do wyboru:

kartę podarunkową 100 zł
(Biedronka lub Rossmann)

głośnik
bezprzewodowy

słuchawki
nauszne bezprzewodowe

Otwórz eKonto w promocji i zyskaj 160 zł.

0zł

  • za wypłaty kartą od 100 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce

0zł

  • za kartę przy tylko 1 transakcji w miesiącu

0zł

  • za wypłaty z bankomatów za granicą

0zł

  • za otwarcie i prowadzenie rachunku

100zł

Otwórz eKonto i zasil je kwotą 1 000 zł w ciągu 7 dni od otwarcia

30zł

Zasil swoje konto kwotą 1 000 zł w kolejnym miesiącu

30zł

Zasil swoje konto kwotą 1 000 zł w kolejnym miesiącu

Otwórz mKonto Intensive
i zyskaj na zakupach z Allegro

mKonto Intensive to dostęp do pakietu produktów Intensive:

0 zł

Trzy bezpłatne przelewy ekspresowe w miesiącu

Twój przelew dotrze do odbiorcy w 15 minut, nawet w weekend. Maksymalna kwota przelewu ekspresowego to 5 000 złotych.

0 zł

Bezpłatne wypłaty z każdego bankomatu

Nie zaskoczą Cię limity i opłaty niezależnie od kwoty wypłaty i miejsca na świecie, w którym będziesz chciał skorzystać z bankomatu.

0 zł

Podstawowa karta debetowa za 0 zł

Możesz wybrać organizację płatniczą Mastercard lub Visa Nie płacisz za dodanie i korzystanie z karty.

0zł

Wsparcie asystenta concierge

Korzystaj z bezpłatnej pomocy w codziennych sprawach i zadaniach specjalnych

Wsparcie osobistego eksperta w placowce

Ekspert pomoże Ci w sprawnym korzystaniu z bankowości codziennej oraz zadba o kompleksowe rozwiązania finansowe.

Priorytetowe połączenie z konsultantem na mLinii

Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej i wybraniu ikony słuchawki połączysz się z konsultantem w minutę.

eKarta wirtualna

Możesz mieć osobną, bezpieczną kieszonkę do płatności za subskrybcje czy zakupy online.

Karta kredytowa World Mastercard Intensive

Kupuj na całym świecie bez dodatkowej prowizji za przewalutowanie (RRSO 7,84%).

otwórz mKonto Intensive! otwórz eKonto!

Dokumenty

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/konta/regulaminy/

O banku


logo mbanku

mBank SA (dawniej Bank Rozwoju Eksportu Spółka Akcyjna w skrócie BRE Bank SA) – bank uniwersalny, założony w 1986 jako Bank Rozwoju Eksportu, piąta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce. Oferuje bankowość detaliczną, inwestycyjną, rozwiązania dla przedsiębiorców oraz usługi bankowości prywatnej. Od 2007 operuje na trzech rynkach: w Polsce, Czechach i na Słowacji. Na koniec III kwartału 2016 mBank obsługiwał prawie 5,3 mln klientów detalicznych i 20,7 tys. klientów korporacyjnych. CZYTAJ DALEJ…

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Koniec wakacji kredytowych. Lista zmian dla klientów banków 2021 200 zł od Santander za konto jakie chcę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn