iKonto Biznes 1500 ZŁ

KOBIETA W SWOJEJ FIRMIE

iKonto Biznes 1500 ZŁ. Bank ma propozycję dla firm, ale premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania Promocji. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes – edycja II.

Organizator

Promocja organizowana jest przez Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, REGON 141387142, NIP 1070010731.

Opłaty za prowadzenie rachunku iKonto Biznes 1500 zł

Opłata miesięczna za kartę wynosi 0 zł. Korzystanie z karty do iKonta Biznes jest bezpłatne pod warunkiem wykonania przez klienta i rozliczenia przez Bank co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu, liczone od każdej wydanej karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od kart ze statusem „Aktywna”. Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Opłata 0 zł za przelewy transgraniczne dotyczy przelewów w trybie zwykłym, w opcji kosztowej SHA. Oferta dostępna dla nowych klientów biznesowych Alior Banku.

Czas trwania

 1. Warunki Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie obowiązują od dnia zawarcia Umowy
 • dla Umów zawieranych od 1 września 2020 r. – do odwołania. O odwołaniu Promocji Bank poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.aliorbank.pl.
 • Warunki Promocji nie dotyczą również osób, które stały się uczestnikami promocji na podstawie Regulaminu promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 (dla umów zawartych z Bankiem do 31 sierpnia 2020 r. włącznie), z zastrzeżeniem §4 ust. 2 Regulaminu.

Uczestnicy

 1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą („Uczestnik”), która spełni łącznie poniższe warunki:
  a. przed dniem przystąpienia do Promocji nie posiadała i nie posiada w Banku żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.);

b. w okresie Promocji złożyła Wniosek o iKonto Biznes lub Rachunek 4×4
(„Rachunek”) za pośrednictwem:

 • strony internetowej Banku,
 • strony internetowej Partnera Banku,
 • strony internetowej zafirmowani.pl,
 • Systemu Bankowości Internetowej Alior Online,
 • Oddziału Banku (jednostka organizacyjna, w której Bank świadczy usługi
  dla Posiadaczy Rachunków) – z zastrzeżeniem, że w Oddziale Banku można złożyć wniosek wyłącznie o Rachunek 4×4, na podstawie, którego została zawarta z Bankiem umowa ramowa o świadczenie usług bankowych oraz prowadzenie rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów („Umowa”) oraz został otwarty Rachunek.
 1. Dniem przystąpienia do Promocji jest dzień otwarcia Rachunku przez Bank. Otwarcien Rachunku w okresie Promocji oznacza udział w Promocji i akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik przestaje być Uczestnikiem i traci prawa związane z udziałem w Promocji w momencie zamknięcia Rachunku lub przekształcenia w inny typ rachunku bankowego.
 3. W Promocji Uczestnik może uczestniczyć tylko raz. Zamknięcie Rachunku i ponowne jego otwarcie nie uprawnia Uczestnika do powtórnego przystąpienia do Promocji.

Premia zostanie przekazana na Rachunek Uczestnika po weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa i warunków Promocji określonych w Regulaminie, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest Premia.
Pierwsza Premia zostanie wypłacona Uczestnikom w następnym miesiącu kalendarzowym, po miesiącu, w którym przystąpili do Promocji, a następnie w cyklach miesięcznych

Premia nie będzie naliczona i nie zostanie przekazana na Rachunek Uczestnika w przypadku zamknięcia Rachunku lub przekształcenia Rachunku w inny typ rachunku bankowego, za miesiąc, w którym nastąpiło zamknięcie bądź przekształcenie Rachunku, a także za miesiąc poprzedni, jeśli zamknięcie bądź przekształcenie nastąpiło przed przekazaniem Premii.

4 kroki do otwarcia ikonto Biznes oraz do uzyskania nagrody

 1. Złóż wniosek online z tego linka aktywacyjnego podając dane osobowe oraz dane firmy
 2. Aktywuj konto przelewem ze swojego prywatnego konta w innym banku
 3. Aktywnie korzystaj z iKonta Biznes i karty firmowej
 4. Odbierz premię nawet 1500 zł dla Twojej firmy

BONUS DO 1500 ZŁ ZA?

 20 zł – Przelew do ZUS lub US

strona banku

10 zł – Przelew SEPA

strona banku

25 zł – Transakcje kartą

strona banku

10 zł – Skorzystanie z oferty kas fiskalnych

strona banku

25 zł – Transakcje walutowe

strona banku

15 zł – Przelew zagraniczny

strona banku

do 20 zł średniomiesięczne saldo na Rachunku

strona banku

Weź udział w promocji

Drukuj

Sprawdź to!

Promocje w Santander

O Alior Banku

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Promocja zakończona. Konto Firmowe Godne Polecenia + 900 zł za założenie konta Promocja zakończona 290 zł od Millennium dla Ciebie i Juniora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn