Promocja zakończona. Konto Firmowe Godne Polecenia + 900 zł za założenie konta

kobieta w swojej firmie siedzi przy biurku

Santander ma chyba dla nas następną niespodziankę bo aż 900 zł za założenie konta i osiąga tym 2 miejsce w rankingu Bankier. Jest to nieznacznie mniejsza suma niż ostatnio, ale może warunki mniej restrykcyjne. Sprawdźmy zatem za i przeciw założeniu takiego konta i najpierw oczywiście opłaty związane z prowadzeniem rachunku.

Informacje ogólne

Konto Firmowe Godne Polecenia 900 zł. Przystąpienie do promocji jest możliwe od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. Czas trwania promocji wynosi 24 miesiące od chwili przystąpienia do promocji. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są na santander.pl/firmy/konta oraz pod nr infolinii 61 885 15 50

Uczestnikiem promocji („Uczestnik”) może zostać wyłącznie osoba fizyczna, posługująca się ważnym polskim dowodem osobistym, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nieposiadająca jakiegokolwiek rachunku firmowego w Banku w okresie od 31 marca 2019 r. do dnia przystąpienia do promocji.

Konto Firmowe Godne Polecenia -Warunki

Możliwości otrzymania premii za transakcje kartą debetową wydaną do rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji:
a. Warunkiem uzyskania premii jest brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w Banku; wyrażenie zgody
na kontakt telefoniczny w celach marketingowych; wyrażenie zgody na kontakt elektroniczny w celach marketingowych.


b. Warunkiem uzyskania premii jest wykonanie minimum jednego przelewu na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Urzędu Skarbowego o minimalnej wartości 200 zł do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia
premii z rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji.


c. Po spełnieniu warunków, o których mowa w. § 4 ust. 2 lit. a i b klient może otrzymać 3% – maksymalnie do 150 zł
miesięcznie – zwrotu z wykonanych transakcji bezgotówkowych dokonanych za pomocą karty w każdym miesiącu.


d. Okres naliczania premii, o której mowa w punkcie c. powyżej (tj. § 4 ust. 2 lit. c) trwa 6 miesięcy kalendarzowych liczonych
od dnia otwarcia rachunku (maksymalnie 900 zł w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych od dnia otwarcia rachunku).


e. Premia w kolejnych miesiącach kalendarzowych naliczana jest zgodnie z tabelą:

regulamin promocji

Z promocji wyłączone są następujące produkty:
a. Karta debetowa Visa Business,
b. Usługa płatności Przelew24,
c. Transakcje quasicash/ transakcje wykonywane w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe,
zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia warunków promocji (tj. zaprzestania stosowania warunków promocyjnych), jeżeli:
a. Uczestnik posiada już inne konto firmowe w Banku.
b. Uczestnik wypowie umowę usług elektronicznych Santander Mini Firma.
c. Roczne przychody Uczestnika przekroczą 10.000.000 zł.


Liczba promocyjnych rachunków jest nieograniczona, jednak Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wykluczeń opisanych
w pkt 3, 4 i 5 regulaminu.

ikona pdf
REGULAMIN PROMOCJI


Opłaty przy prowadzeniu rachunku Konto Firmowe Godne Polecenia

Zwolnienie z opłat przez 2 lata

  • za prowadzenie konta
  • za wydanie i używanie pierwszej karty debetowej w PLN
  • za wypłatę ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą
  • za 10 pierwszych przelewów natychmiastowych BlueCash w miesiącu w bankowości internetowej i mobilnej
  • za przelewy krajowe w systemie Elixir w bankowości internetowej i mobilnej
  • za smsKody autoryzacyjne
  • za zlecenia stałe na konto w innym banku w bankowości internetowej i mobilnej
  • za polecenia zapłaty w innym banku w bankowości internetowej i mobilnej

Kroki niezbędne do otrzymania premii przez 6 miesięcy

cyfra 1 w kole

3% od łącznej wartości transakcji bezgotówkowych kartą, maks. 150 zł miesięcznie przez 6 miesięcy

cyfra 2 w kole

wykonanie raz w miesiącu (do 15 dnia miesiąca) przelewu do ZUS czy US na min. 200 zł

cyfra 3 w kole

pod warunkiem wyrażenie zgód marketingowych

np:  Jeśli założysz konto w kwietniu, to przelew do ZUS lub US na kwotę min 200 zł musisz zrobić po raz pierwszy w maju. Wówczas w tym samym miesiącu bank zwróci Ci 3% (maksymalnie 150 zł) wydatków dokonanych firmową kartą debetową w kwietniu.

Dodatkowe kwestie

W regulaminie akcji jest zapis, że bank nie przyzna Ci zwrotu części wydatków kartą, jeśli przychody Twojej firmy przekroczą 10 mln zł rocznie.

Wypowiedzenie umowy bankowości Mini Firma lub odwołanie zgód marketingowych też będzie oznaczało wykluczenie z akcji.

Premia otrzymana w promocji stanowi przychód Twojej firmy, zatem to do Twoich obowiązków będzie należało rozliczenie się z niej z urzędem skarbowym.

Ocena

Zdaniem redakcji ta akcja zasługuje na prawdziwy podziw szczególnie jeśli chodzi o zwolnienie z wszelkich opłat przez 2 lata. Promocja jest jasna i przejrzysta. 5+

Weź udział w promocji

źródło: najlepszekonto.pl

Drukuj

Inne promocje kont firmowych

O Banku Santander

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Konto walutowe iKonto Biznes 1500 ZŁ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn