Konto Przekorzystne Biznes z premią do 1200 zł

kobieta w swojej firmie


Konto Przekorzystne Biznes z premią do 1200 zł, to konto dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, z prowadzeniem, kartą i przelewami za 0 zł przez rok! Dodatkowo, do 30.06.2021 r., nawet 1200 zł bonusów, w tym: 50 zł za otwarcie konta online, 50 zł za regularne wpływy ,100 zł za założenie firmy za pośrednictwem wniosku w Pekao i do 800 zł za spełnienie innych warunków aktywności i korzystani z dodatkowych produktów Banku Pekao. Więcej szczegółów w Regulaminie.

Założenie firmy przez bankowość elektroniczną trwa dosłownie 10 minut, ponieważ sama korzystałam z tej możliwości. Jest to bardzo prosty i intuicyjny proces. Po 10 minutach masz firmę i konto firmowe dopasowane do Twoich potrzeb jak również karty. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, Jedyną rzeczą, której nie możesz zrobić online to zgłoszenie do ubezpieczenia co musi zrobić każdy przedsiębiorca bez wyjątku. Koszt ubezpieczenia to ok 600 zł miesięcznie.

Oto cały proces:

strona banku Pekao

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE >

Ważne informacje

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w okresie od 1 października 2019 r. do 31 marca 2021 r. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w promocji.

Promocja „1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę“ trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Aby otrzymać zwolnienie z opłaty za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes i wydanej do niego karty debetowej Visa Business za okres 12 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta, należy podpisać umowę o Konto Przekorzystne Biznes w okresie trwania Promocji.

Co po upływie 12 miesięcy korzystania z darmowego konta?

Po 12 miesiącach karta za 0 zł, jeśli bank rozliczy transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę min. 300 zł miesięcznie.

Po 12 miesiącach konto za 0 zł, jeśli spełniony zostanie co najmniej jeden z warunków:

  • wpływy na rachunki Klienta w kwocie min. 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym (z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami Klienta w banku),
  • z rachunku wykonany zostanie min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy),
  • na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank,
  • na rachunku wykonana zostanie min. 1 transakcja wymiany walut w banku,
  • z rachunku wykonana zostanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing.

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE >

Terminal płatniczy

0 zł za dzierżawę terminala przez 18 miesięcy w przypadku, gdy nie przyjmowałeś transakcji kartami płatniczymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy…

lub 1 zł miesięcznie przez 12 miesięcy za dzierżawę terminala płatniczego a jeżeli akceptujesz karty płatnicze zaoferujemy Ci atrakcyjną prowizję od przyjmowanych transakcji kartowych oraz 0 zł za rachunki pomocnicze
w 20 walutach obcych.

W jaki sposób możesz zyskać do 1200 zł premii?

Aby otrzymać 100 zł za otwarcie firmy i konta firmowego wystarczy w okresie trwania promocji dokonać za pomocą wniosku w Pekao24/PeoPay pełnej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 oraz otrzymać status w CEIDG „aktywny”.

Aby otrzymać 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes wystarczy, że przez okres 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes wykonasz w każdym miesiącu 1 przelew do ZUS na kwotę min. 100 zł oraz 1 przelew inny niż do ZUS przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę min. 100 zł oraz 1 transakcję bezgotówkową, na kwotę min. 100 zł kartą debetową Visa Business wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes.

Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za otwarcie konta online wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes, a rachunek otworzysz poprzez podstronę internetową banku (online) lub bankowość elektroniczną Pekao24 lub aplikację PeoPay lub infolinię banku Pekao S.A. (Pekao Direct), (jeżeli również posiadasz konto osobiste w Banku Pekao S.A.).

Aby otrzymać dodatkowe 50 zł za wpływy 5 000 zł na konto wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i otrzymasz wpływy na Konto Przekorzystne Biznes, na sumę min. 5 000 zł miesięcznie w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes. Jako wpływy rozumie się przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami Klienta w banku, wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy w Banku Pekao S.A. lub innej instytucji.

Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za transakcje wymiany walut wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku wykonasz transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao S.A. na łączną kwotę o równowartości minimum 20 000 zł.

Aby otrzymać dodatkowe 200 zł za umowę o terminal płatniczy wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i zawrzesz z bankiem umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjmiesz przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu od otwarcia rachunku płatności w terminalu na kwotą min. 500 zł miesięcznie. Premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).

Aby otrzymać dodatkowe 100 zł za zapłatę raty leasingu wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i wykonasz przez okres 3 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes min. 1 przelew miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tyt. rata leasingu na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie.

Aby otrzymać premię w odpowiedniej wysokości za pierwszą umowę kredytu, pożyczki lub Karty kredytowej wystarczy, że spełnisz warunki za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i w terminie do 6 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś rachunek, weźmiesz kredyt, pożyczkę zabezpieczone gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME, EFI EaSI lub Kartę kredytową Visa Business
• na kwotę minimum 20 000 zł – 200 zł
• na kwotę minimum 50 000 zł – 300 zł
• na kwotę minimum 100 000 zł – 400 zł

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE >

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE >

O banku

logo banku pekao
Bank PEKAO – Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao, Pekao, Pekao SA, dawniej PeKaO) – polski bank uniwersalny założony 17 marca 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999–2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa. CZYTAJ DALEJ…

Dokumenty:

https://www.pekao.com.pl/konto-firmowe/pdf/Regulamin_promocji_1200_zl_premii_dla_firm_1_Mikro_2021.pdf

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE >

Źródło: strona banku PEKAO SA

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Promocja nieaktualna. KONTO JAKIE CHCĘ 300 zł za założenie i polecenie konta Promocja nieaktualna. Decyduj i korzystaj z premią do 300 zł od BNP Paribas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn