Kredyt a pożyczka

22.06.2020 r

porównywarka
Freepik

Spis treści:

 • Kredyty a pożyczki
 • Pożyczka pozabankowa – co to jest?
 • Rodzaje pożyczek pozabankowych
 • RRSO

Kredyty a pożyczki

Kredyty i pożyczki różnią się pod wieloma względami. Podstawową różnicą jest to, że kredyt zaciąga się w banku, a pożyczkę w instytucji pozabankowej oraz  różnią się od siebie wysokością, okresem kredytowania oraz kosztem.

Informacja kredytowa

Kolejną różnicą jest to, że banki mają ustawowy nakaz weryfikowania zdolności kredytowej klienta w Biurze Informacji Kredytowej BIK. Natomiast instytucje pozabankowe nie mają takiego obowiązku.

​Kredyty bankowe i pożyczki pozabankowe są bardzo popularne. Przed podpisaniem umowy warto jednak poznać podstawowe różnice między nimi tj. regulacje prawne, warunki i rodzaj umowy, okres kredytowania i możliwą wysokość raty oraz koszty z nią związane a to wyliczycie na naszym precyzyjnym kalkulatorze.

Jak stanowi art.69 Ustawy Prawo Bankowe “Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Na to jaka może być maksymalna kwota kredytu wpływ ma głównie zdolność kredytowa .Przy bardzo wysokich zobowiązaniach wymagane jest zabezpieczenie spłaty, np. w postaci hipoteki. Dodatkowo banki wymagają przedstawienia zaświadczeń o dochodach np umowa o pracę, w niektórych przypadkach kredyt na umowę zlecenie też jest możliwy.

Kredyt bankowy charakteryzuje długi czas spłaty. Najdłuższe mogą sięgać nawet 50 lat. Bank nie udziela kredytu w formie gotówkowej, a jedynie przelewa na konto określoną w umowie kwotę. Ponadto bank ma prawo do kontrolowania jak wydawane są pożyczone pieniądze.
 

Na koszt kredytu składa się:

 • pożyczona kwota,
 • oprocentowanie kredytu,
 • prowizja od kredytu,
 • marża kredytu
 • opłaty administracyjne z tytułu przygotowania umowy.

Te wszystkie koszty zarówno kredytu, jak i pożyczki pomoże obliczyć kalkulator RRSO ,który opiszemy w najbliższym artykule bardziej dokładnie. Najważniejsze jest to, że wiemy, że coś takiego istnieje i można z niego jak najbardziej korzystać na naszej stronie.

​Pożyczka pozabankowa – co to jest?

W przeciwieństwie do kredytu, warunki pożyczek pozabankowych są regulowane przez Kodeks Cywilny. Jak stanowi art.720 § 1 k.c. “Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Pozabankowe firmy pożyczkowe mają dość duże zaufanie klientów. Oferują oni pożyczki bez zabezpieczeń i poręczycieli. Okres kredytowania nawet do 48 miesięcy. Maksymalną wysokość pożyczki określa art.3 Ustawy o Kredycie Konsumenckim:

 “Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi”.

W przeciwieństwie do kredytu umowa pożyczki nie musi być odpłatna. Koszt całkowity związany z zaciągnięciem pożyczki obliczany jest  jak przy umowie kredytowej. Wiele firm oferuje nowym klientom pożyczki za darmo.

Na RRSO pożyczki składa się:

 • pożyczona kwota,
 • prowizja i oprocentowanie pożyczki,
 • marża pożyczki
 • opłaty administracyjne związane z przygotowaniem umowy, weryfikacją w bazach ect.

Rodzaje pożyczek pozabankowych

Proces wnioskowania o pożyczki pozabankowe odbywa się drogą internetową. Najbardziej rozpoznawalną cechą pożyczek online jest: minimum formalności, szybka decyzja pożyczkodawcy i natychmiastowy przelew pieniędzy na konto – możliwa jest pożyczka w 15 minut. Główne produkty oferowane przez instytucje pozabankowe to:

Pożyczki pozabankowe
Pożyczki pozabankowe
 • chwilówki – szybkie pożyczki niskokwotowe, których okres kredytowania wynosi 30, 60 lub 91 dni,
 • pożyczki na raty – pożyczki długoterminowe (do 48 miesięcy) na wysokie kwoty spłacane w miesięcznych ratach.

Oferta pozabankowych firm ciągle się rozszerza.Są już oferty dopasowane do konkretnych potrzeb. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki dla firm, a osoby mający niską zdolność kredytową mogą skorzystać z pożyczki pod zastaw i na zakup samochodu.
Niektóre firmy posiadają nawet pożyczki dla zadłużonych i więcej o tym napiszę może w następnym poście.

Drukuj

Subskrybuj Nasz Biuletyn