Lokaty bankowe

kolorowe monety

Najbardziej znanym rodzajem lokat są lokaty TERMINOWE. Zakładamy lokatę, na określony w umowie czas i wysokość oprocentowania. W zamian za to po upływie odpowiedniego czasu bank zwraca nam zainwestowany kapitał, oraz  odsetki, obliczone na podstawie oprocentowania lokaty. CZYTAJ DALEJ…

Najlepsze lokaty bankowe – wrzesień 2021

Lokata 2,1% w Nest Banku CZYTAJ DALEJ…

dziadek z wnukami

Moje cele na 1,8% od mBanku

Załóż online
kobieta i mężczyzna

Lokata na 1% od mBank

CZYTAJ DALEJ…

Lokata 1,85% Od InBanku

Dopasuj procent

PORÓWNYWARKA

Wyróżniamy:

  • LOKATY KWARTALNE – trwają do 3 miesięcy i pojawiają się najczęściej
  • LOKATY KRÓTKOTERMINOWE – maksymalnie do 2 miesięcy
  • LOKATY ŚREDNIOTERMINOWE – od 6 miesięcy do jednego roku
  • LOKATY DŁUGOTERMINOWE – od jednego roku do nawet kilku lat

Lokata rentierska

Lokata rentierska zazwyczaj zawierana jest na okres minimum 1 roku i są to już większe kwoty. Odsetki z niej są wypłacane w ustalonych wcześniej odstępach czasowych, a nie po zakończeniu lokaty. Oprocentowanie na takiej lokacie jest dużo niższe niż przy zwykłych lokatach bankowych.

Lokata strukturyzowana

Lokata ta składa się z dwóch części: oszczędnościowej, gdzie większość pieniędzy inwestowana jest w sposób bezpieczny np. w obligacje skarbowe. Druga część nazywana jest inwestycyjną, i będzie zainwestowana w mniej bezpieczny sposób np. w kurs walutowy, indeksy giełdowe lub surowce i metale szlachetne.

Zakładana jest na okres kilku lat. Natomiast klient uzyskuje gwarancję częściowej lub całościowej ochrony kapitału.

Lokata walutowa

To lokata, ale prowadzona w innej walucie i tak naprawdę nigdy nie wiemy ile zarobimy. Dlaczego? Zmienny kurs walut. To że przy zakładaniu lokaty wpłacimy np. 20 000 zł to nie oznacza, że po zakończeniu lokaty przelicznik walut będzie taki sam jak w dniu zakładania lokaty, a co za tym idzie możemy otrzymać więcej niż 20 000 zł lub nawet mniej. Istna ruletka.

Lokata progresywna

W tego typie lokaty oprocentowanie stale rośnie. Może być tak, że w momencie zakładania lokaty, jej oprocentowanie to 2,6%, a w ostatnim wzrośnie aż do 6% w skali roku. Tu odsetki naliczane są po każdym pełnym miesiącu, co oznacza, że jeżeli zerwiesz lokatę przed jej zakończeniem nie tracisz wypracowanych odsetek.

Lokata overnight

Lokata „nocna”, Jest zakładana od godziny 16 jednego dnia roboczego, a kończy się następnego dnia ok. godziny 9. W dzień możemy  korzystać z pieniędzy, a w nocy pieniądze same pracują na lokacie.

Przy lokatach overnight banki zazwyczaj wymagają, aby osoby które je zakładają posiadały działalność gospodarczą, ale zdarza się znaleźć lokaty dla klientów indywidualnych.

      Wyróżniamy dwa rodzaje lokat overnight, pierwsza z nich polega na zakładaniu takiej lokaty na zlecenie klienta lub automatycznie na podstawie podpisanej umowy. Pierwsza z nich polega na tym, że klient za każdym razem kiedy chce skorzystać z lokaty musi samodzielnie załatwiać wszelkie formalności od początku do końca.

W drugim przypadku, klient podpisuje z bankiem umowę na określony czas i każdego dnia to bank automatycznie pobiera z konta klienta pieniądze na lokatę, a następnego dnia je zwraca.

Dostępna jest również w obcych walutach.

Lokujemy pieniądze na krótko i bank w tym czasie ma małe możliwości operowania nimi. Jednego dnia oprocentowanie może wynosić 3%, a kolejnego już niestety 2%. Nie ciekawie czyż nie?

Wysokość oprocentowania jest określana przez banki na podstawie stawki WIBID ON, czyli dokładnie jest to wysokość stopy procentowej wyrażonej w skali roku, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków na okres jednego dnia.

WNIOSKI:
Wybierając lokatę, najważniejsze jest oprocentowanie i kapitalizacja i czas trwania jej trwania. Możesz potrzebować gotówki w wolnej chwili więc nie potrzebna Ci lokata długoterminowa. Chyba, że chcesz korzystać z tych promocyjnych, które u mnie znajdziesz. Gdy masz bonus np. 50 zł można podnieść rzeczywiste oprocentowanie depozytu z 3% na 6% lub więcej. 

Co to jest BFG i dlaczego jest ważny przy lokatach?

Pamiętajmy o istnieniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odpowiada on za bezpieczeństwo depozytów w krajowych bankach komercyjnych i spółdzielczych. Więc jeżeli zdarzy się, że bank ogłosi upadłość, Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca klientom zwrot kapitału ulokowanego w banku wraz z odsetkami.

Chronione są zarówno depozyty walutowe jak i te w złotówkach.

A jeżeli chcesz wiedzieć czy Twój bank jest objęty Bankowym Funduszem Gwarancyjnym proponuję sprawdzić to na tej stronie: https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-gwarancjami/

Zakładanie lokat przez internet – czy bezpieczne?

Lokata zakładana przez internet to nie jest coś wirtualnego, istniejącego tylko gdzieś w przestrzeni internetowej. Lokata zakładana mobilnie jest w pełni ważną i bezpieczną lokatą. Tak samo jak w oddziale banku i tu jest podpisywana umowa, która w pełni określa warunki zakładania depozytu.

Pieniądze ulokowane na lokacie zakładanej przez internet są w pełni chronione przez BFG do kwoty równowartości w złotówkach 100 tys. euro. Więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych pieniędzy jest ono takie samo jak w przypadku lokaty zakładanej w oddziale banku.

Dodatkowo, zakładanie lokaty przez internet, zawsze odbywa się na specjalnej stronie banku, gdzie wszystkie Twoje dane i inwestycje są szyfrowane i w pełni bezpieczne.

Podsumowanie

Lokaty to świetny sposób, aby chronić pieniądze przed inflacją, a dokładnie wzrostem poziomu cen towarów i usług. 

Inflacja zawsze będzie istniała.

Zasadne wydaje się  inwestowanie pieniędzy i chronienie ich przed różnymi zmianami na rynku. 

Lokaty to naprawdę bardzo dobry sposób na bezpieczne inwestowanie z głową – i właśnie takiego inwestowania Wam życzę.

Subskrybuj Nasz Biuletyn