Lokata 1% mbank

Napis na pomarańczowym tle z promocją lokay 1% mbank

Rynek lokat w tym roku nas niestety nie rozpieszcza. 1 % a jeszcze tydzień temu 3%. Sprawdźmy jakie są warunki abyśmy mogli spokojnie zacząć gromadzić niewielkie, ale jednak środki na koncie.

Spis treści:

 • Krok 1 otwórz konto w mBanku
 • Kto jest posiadaczem lokaty i kto może nią dysponować?
 • Jak otwieramy lokatę?
 • Jak możesz zmienić ustawienia lokaty?
 • Jak możesz zerwać lokatę i co to oznacza?
 • Kiedy możemy zamknąć lokatę?
 • Jak naliczane są odsetki od lokaty?
 • Kiedy bank może zmienić oprocentowanie lokaty i tabelę?

Krok 1 otwórz konto w mBanku

W momencie gdy klikniesz w link aktywacyjny banku, który znajdziesz W tym miejscu, otwierasz konto z lokatą w mBanku.

Kto jest posiadaczem lokaty i kto może nią dysponować?

1) Posiadaczem lokaty jest posiadacz rachunku z nią powiązanego.
2) Osoba, która dysponuje lokatą może:
a) zmienić jej ustawienia,
b) zerwać lokatę, czyli wypłacić z niej pieniądze przed terminem.
3) Jeśli pieniądze na lokatę pochodzą z:
a) rachunku wspólnego – lokatą może dysponować także drugi współposiadacz tego rachunku,
b) rachunku firmowego – lokatą mogą dysponować także pozostali reprezentanci, którzy mają dostęp do tego rachunku.
4) Pełnomocnik do rachunku powiązanego z lokatą może na takich samych zasadach jak Ty:
a) złożyć wniosek o lokatę,
b) zmienić jej ustawienia,
c) zerwać lokatę.
5) Uprawnienia pełnomocnika obejmują wszystkie lokaty powiązane z rachunkiem, do którego ma on dostęp.

Jak widzimy to co napisałam wcześniej nie ma tu problemu z rozwiązaniem umowy gdyby coś nam nie odpowiadało we współpracy z bankiem. W każdej chwili możemy odejść i przenieść się do innego , który zaproponuje nam lepsze warunki.

Jak otwieramy lokatę?

Nic prostszego. Wchodzisz tutaj: strona banku oraz:

Regulamin strona mBanku

Regulamin obsługi klientów znajdziesz na dole tego artykułu. Najczęściej jest to 1 zł przelany z Twojego,,starego” konta na konto banku, aby tę tożsamość potwierdzić bądź zwykły sms z kodem potwierdzającym i trwa to dosłownie 2 minuty jak i całe zakładanie konta. Oczywiście mówimy tu o zakładaniu konta przez internet, które absolutnie niczym się nie różni od zakładania go w placówkach banku oprócz czekania oczywiście w długich kolejkach a to już nie jest zbyt miłe tym bardziej, że miła pani w okienku będzie starała się za wszelką cenę ,,wcisnąć” Ci jakiś kredyt. Nie. My chcemy oszczędzać a nie pożyczać taki jest nasz pierwotny cel.

Weź udział w promocji

Jak możesz zmienić ustawienia lokaty?

 1. Możesz zmieniać cokolwiek na lokacie najpóźniej w jej ostatnim dniu trwania i są to ustawienia dotyczące:
  a) odnawialności lokaty
  Tego ustawienia nie możesz zmienić dla lokat dla których odsetki wypłacane są cyklicznie,
  b) sposobu wypłacania odsetek
  Można powiększyć lokatę o naliczone odsetki lub przekazać je na rachunek.
 2. Ustawienia lokaty możesz zmienić np. w serwisie transakcyjnym, w BOK lub w oddziale jeśli jesteś klientem Private Banking

Jak możesz zerwać lokatę i co to oznacza?

1) W każdej chwili możesz zerwać lokatę, czyli wypłacić wszystkie pieniądze z lokaty przed terminem.
Wyjątkiem jest lokata, która zabezpiecza spłatę kredytu. Pieniądze z niej będziesz mógł wypłacić dopiero po rozwiązaniu umowy kredytu.
2) Z lokaty nie możesz wypłacić części pieniędzy.
Wyjątkiem jest lokata dla klientów Private Banking, której oprocentowanie ustalane jest indywidualnie. Możesz wypłacić z niej część pieniędzy. Pieniądze, które na niej pozostaną oprocentowane tak, jak na ppoczątku. Odsetki od pieniędzy, które wypłacisz z lokaty nie naliczą się.


3) Lokatę możesz zerwać w różny sposób, np. w serwisie transakcyjnym lub w BOK lub w oddziale – jeśli jesteś klientem Private Banking.
4) Gdy zerwiesz lokatę całą jej kwotę przekażemy na rachunek.
5) Jeśli zerwiesz lokatę:
a) od której odsetki naliczane są na koniec okresu jej trwania – naliczone zostaną odsetki według niższej stopy procentowej (wskazane jest to w tabeli regulaminu na dole tego artykułu),


b) od której odsetki naliczane są na koniec każdego dnia jej trwania – z rachunku bank pobierze opłatę wskazaną w taryfie,
c) od której odsetki naliczane są cyklicznie – bank naliczy odsetki według niższej stopy procentowej (wskazujemy ją w tabeli na dole strony) jedynie za cykl, w którym zerwałeś lokatę,
d) lokatę jednodniową -bank nie nalicza odsetek.
6) Jeśli od zerwanej lokaty przysługują odsetki – bank przekazuje je na rachunek

Kiedy możemy zamknąć lokatę?

1) Lokatę możemy zamknąć w dniu, w którym:
a) będziemy zamykali rachunek z nią powiązany na zasadach opisanych w regulaminie rachunków,
b) uzyskamy wiarygodną informację o śmierci posiadacza rachunku – jeśli pieniądze na lokatę pochodzą z rachunku osobistego.
2) Gdy bank zamknie lokatę przekaże na rachunek:
a) kwotę lokaty,
b) odsetki naliczone jedynie za okres przechowywania pieniędzy na lokacie.

Jak naliczane są odsetki od lokaty?

1) Odsetki naliczane są od dnia otwarcia lub odnowienia lokaty do dnia poprzedzającego jej zamknięcie.
2) Oprocentowanie aktualne, w dniu w którym otwierasz lub w którym odnawiamy lokatę, znajdziesz w tabeli: (na dole tego artykułu)
Wyjątkiem jest lokata, której oprocentowanie ustalane jest indywidualnie.
3) Odsetki naliczane są na koniec okresu trwania lokaty, na koniec każdego dnia jej trwania oraz cyklicznie .

Odsetki od pieniędzy na lokatach, które zostały zerwane lub zamknięte przed terminem naliczane są w inny sposób (regulamin na dole tego artykułu).

ŹRÓDŁO: Regulamin mBanku

Kiedy bank może zmienić oprocentowanie lokaty i tabelę?

1) Jeśli lokata ma zmienną stopę procentową
2) Jeśli lokata ma stałą stopę procentową.
3) W regulaminie rachunków bank wyjaśnia dlaczego oraz jak może zmienić oprocentowanie lokaty i tabelę (zasady te są takie
same dla rachunków i lokat; znajdziesz je poniżej tego artykułu).

Przydatne dokumenty

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A

Wzór umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych w zależności od sposobu jej zawarcia

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Tabela usług płatniczych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Private Banking w ramach bankowości deta- licznej mBanku S.A.” dostępnym na stronie www.mbank.pl/indywidualny/uslugi/uslugi/usluga-wielowalutowa/.

Weź udział w promocji

Opracowała: mgr Ewa Rusek

ŹRÓDŁO: Regulamin lokat mBanku

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Nawet 500 zł za otwarcie konta, płatności mobilne i kartą Kredyt hipoteczny. Jak uzyskać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn