Nawet 1500 zł lub 8000 zł za założenie konta w Citibanku.

kobieta w swojej firmie

Nawet 1500 zł lub 8000 zł za założenie konta w Citibanku. Stabilna marka obecna na polskim rynku nieprzerwanie od 150 lat, dostęp do darmowej usługi doradztwa inwestycyjnego.

Zostań klientem

Ważne informacje – Nawet 1500 zł lub 8000 zł za założenie konta w Citibanku.

Każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki, otrzyma nagrodę pieniężną o wartości:
z 1 500 PLN w przypadku otwarcia konta Citigold („Nagroda Citigold”),
z 8 000 PLN w przypadku otwarcia konta Citigold Private Client („Nagroda Citigold Private Client”)

Oferta „Pierwsza bankowość prywatna w Polsce. Edycja wiosenna.” jest dostępna dla 300 pierwszych Klientów, którzy do 30 czerwca 2021 r. zawrą z bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client i spełnią warunki opisane w Regulaminie oferty. Oferta nie jest niestety dostępna dla osób, które po 1 stycznia 2019 r. posiadały w Banku konto osobiste lub oszczędnościowe.

Oferta „Polecam Citigold – Edycja Specjalna Online trwa do 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania puli 100 rekomendacji zawarcia umowy o Konto Osobiste, za pośrednictwem których doszło do Otwarcia Konta Osobistego typu Citigold lub Citigold Private Client.

Konto Citigold Private Client jest zwolnione z miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku dla klientów, których aktywa w Banku przekraczają 4 mln PLN.

Reprezentatywny przykład dla Karty Kredytowej Citibank Motokarta-BP. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,44% (RRSO) przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10000 zł, całkowita kwota do zapłaty 10394,28 zł., zmienne oprocentowanie nominalne 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 394,28 zł (w tym opłata roczna za wydanie karty płatniczej będącej Kartą główną i za obsługę karty kredytowej będącej Kartą główną 0 zł, odsetki 394,28 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 866,19 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31/08/2020 na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie Karty Kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Bank.

Podatek – Nagroda Citigold podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Do Nagrody Citigold Private Client oraz Nagrody dodatkowej, Bank ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną
o wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych nagród.

Bank informuje, że udział w Ofercie nie wyłącza prawa do odstąpienia od zawartej Umowy Depozytowej, przysługującego Uczestnikowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odstąpienie od Umowy Depozytowej stanowi jednocześnie rezygnację z udziału w Ofercie i utratę prawa do nagrody.

Zostań klientem

Polecam Citigold

Zgodnie z Regulaminem Oferty Specjalnej „Polecam Citigold – Edycja Specjalna Online.” Klient Polecający otrzyma Nagrodę Citigold w wysokości 1 000 zł, jeżeli w Okresie Obowiązywania Oferty przystąpi do Oferty, przekaże Poleconemu unikalny adres URL Oferty, tzn. link wygenerowany przez Polecającego na stronie www.citigold.pl/polecam oraz spełnione przez Poleconego zostaną wszystkie warunki oferty niezbędne do uzyskania przez Poleconego Nagrody powitalnej Citigold.

Polecony otrzyma Nagrodę powitalną Citigold w wysokości 500 zł, jeżeli spełni łącznie poniższe warunki:

  • w Okresie Obowiązywania Oferty uzupełni i wyśle Formularz zgłoszeniowy.
  • w Okresie Obowiązywania Oferty zawrze z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, na podstawie której otworzy Konto Citigold,
  • w dniu otwarcia Konta Citigold, przystąpi do Oferty poprzez akceptację Regulaminu na linii nagrywanej w trakcie rozmowy z Pracownikiem Banku, oraz zgodzi się na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego Nagrody Citigold poprzez akceptację na linii nagrywanej oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  • do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym otwarto Konto Citigold otrzyma na to konto wpłatę w wysokości minimum 400 000 PLN,
  • do ostatniego dnia czwartego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, Polecony utrzyma na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 400 000 PLN.
Zostań klientem

DOKUMENTY

Tabela Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa dla Klientów indywidualnych – obowiązuje od 20 sierpnia 2020 r.

Regulamin Rachunków Bankowych – obowiązuje od 14 września 2019 r.

Regulamin – Pierwsza w Polsce bankowośc prywatna w Polsce. Edycja wiosenna

Zostań klientem

Newsletter:

O banku

logo city handlowy

Bank powstał w 1870 r. jako prywatna instytucja i jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. W czasach PRL posiadał monopol na obsługę transakcji polskiego handlu zagranicznego i dopiero w 1989 r. utracił tę uprzywilejowaną pozycję.

W 2000 r. w strukturze akcjonariatu nastąpiły znaczące zmiany: ¾ akcji Handlowego nabyła globalna grupa finansowa Citigroup, a bank stał się jej częścią. W 2001 r. nastąpiło formalne połączenie Banku Handlowego z Citibankiem i odtąd na rynku funkcjonuje nazwa Citi Handlowy (jednak formalną nazwą pozostaje Bank Handlowy). CZYTAJ DAEJ…

Źródło: Strona Citibanku

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Promocja nieaktualna. KONTO GRA Z EKSTRAKLASĄ Promocja nieaktualna. KONTO JAKIE CHCĘ 300 zł za założenie i polecenie konta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn