Sesje Elixir

kobieta rozmawia przez telefon

Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych w złotych, opracowany i obsługiwany przez KIR. Od 1994 r. umożliwia realizację przelewówpoleceń zapłaty oraz czeków. Kluczowy dla funkcjonowania polskiego sektora bankowego, posiadający status systemowo ważnego systemu płatności (ang. Systemically Important Payment System. W dni robocze w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, co pozwala na przekazywanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu kilku godzin. Statystyki systemu Elixir cyklicznie prezentuje Narodowy Bank Polski.

Komunikaty płatnicze obsługiwane przez system Elixir:

System Elixir obsługuje operacje bankowe, które spełniają następujące warunki:

  • walutą transakcji jest PLN
  • kwota przelewu nie przekracza 1 mln PLN
  • banki nadawcy i odbiorcy pośrednio lub bezpośrednio uczestniczą w systemie
  • bank, w którym odbiorca przelewu ma swój rachunek, korzysta z systemu Elixir i jest aktywny w systemie w momencie zgłoszenia transakcji

Kiedy dojdzie przelew

W każdym dniu rozrachunkowym, komunikaty pomiędzy bankami wymieniane są w trzech sesjach rozliczeniowych NBP, których dokładne godziny ustalone są przez Krajową Izbę Rozliczeniową:

  • poranna sesja rozrachunkowa trwa w godzinach 10:30 – 11:00
  • popołudniowa sesja rozrachunkowa trwa w godzinach 14:30 – 15:00
  • wieczorna sesja rozrachunkowa trwa w godzinach 17:00 – 17:30

Tabela z Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) (zakładka harmonogram)

strona :KIR

Księgowanie przelewów przychodzących i wychodzących w bankach

Poniższa tabela prezentuje banki oferujące rachunki dla klientów indywidualnych i firmowych. Nie uwzględniliśmy w niej banków hipotecznych, korporacyjnych ani tych, które obsługują jedynie kredyty hipoteczne.

Moje Konto.pl

ŹRÓDŁO: najlepszekonto.pl ,Wikipedia

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Promocja zakończona. Konto otwarte na Ciebie w BNP Paribas aż 400 zł premii BNP Paribas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn