Smartfon LG K30 od Citibanku za wyrobienie karty kredytowej

smartfon

LG K30 od Citibanku V edycja. Oferta przeznaczona jest dla nowych Klientów i ważna do 23.11.2020 r.

5 rok z rzędu karta Citi Simplicity na 1 miejscu w plebiscycie Złoty Bankier. Serdecznie gratulujemy!!! Ranking Złoty Bankier to Największe wyróżnienie na polskim rynku bankowym przyznawane przez klientów i ekspertów branżowych od 2009 roku i naprawdę warto zainteresować się tą ofertą, którą teraz postaram się opisać bardzo dokładnie. Nic nie może umknąć uwadze, szczególnie jeśli w grę wchodzą dodatkowe możliwości związane z założeniem tej karty. Sprawdźmy V edycję.

LG K30 od Citibanku -Nagroda główna od Citybanku

Opis i zdjęcie telefonu LG k30 Dual Sim LMX320EMW
strona banku

Jak uzyskać nagrodę główną od Citybank w 4 krokach?

LG z Kartą Kredytową Citibank można uzyskać w bardzo prosty sposób wystarczą 4 kroki do jej uzyskania.

1. ZŁÓŻ WNIOSEK

Warto skorzystać z możliwości samodzielnego złożenia wniosku o kartę kredytową na tej stronie banku. Pamiętaj o konieczności dostarczenia dokumentów dochodowych.

2. ZALOGUJ SIĘ

Zaloguj się min. 1 raz do serwisu bankowości internetowej za pomocą serwisu bankowości internetowej Citibank Online lub aplikacji mobilnej Citi Mobile nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.

3. PŁAĆ KARTĄ

Postaraj się dokonać transakcji swoją nową kartą o łącznej wartości min. 1500 zł do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.

4. ODBIERZ NAGRODĘ

Nagrodę – LG K30 Dual Sim LMX320EMW otrzymasz na podany adres korespondencyjny najpóźniej do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnisz warunki Oferty.

Drukuj
napis: złóż wniosek online

Nie tylko na start:

0 zł za wydanie i użytkowanie karty – wtedy, gdy jej używasz (RRSO 10,24%)

Wystarczy, że dokonasz transakcji o wartości min. 1000 zł miesięcznie np., płacąc za zakupy spożywcze, paliwo lub w sklepie internetowym. Jeśli nie dokonasz płatności na wskazaną kwotę, opłata za obsługę karty wyniesie 12 zł miesięcznie – to tylko 40 groszy dziennie!

 • 0 zł za powiadomienia SMS o transakcjach – będziesz mieć stalą kontrolę nad wydatkami
 • Opcja rozłożenia każdego zakupu powyżej 100 zł na komfortowe raty. Tylko 3 kliknięcia. Bez decyzji kredytowej i kontaktu z doradcą.
 • Wygodne płatności telefonem z Apple Pay lub Google Pay. Dodaj kartę kredytową do aplikacji Google Pay lub Apple Pay i płać sobie wygodnie telefonem.
 • Wyjątkowe oferty w Programie Citi Specials. Zyskaj dostęp do rabatów do 50%, voucherów i niespodzianek u ponad 300 partnerów, w tym zniżki do 20% w ponad 150 restauracjach w Polsce oraz dostęp do przedsprzedaży na największe koncerty
 • Możesz przeżywać bezcenne chwile z Mastercard. W ramach programu Citi Specials. Masz również dostęp do programu Mastercard® Bezcenne® Chwile.

Oferta dla nowych posiadaczy Kart Kredytowych Citibank ważna do 23.11.2020 r.

Złóż wniosek online!

Podstawowe wymagania do wnioskowania o Kartę Kredytową: wiek – minimum 18 lat, dochód netto – minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce; dla firm wiek – minimum 18 lat, działalność gospodarcza min. 2 lata, dochód netto – minimum 2500 zł., natomiast przyznanie Karty Kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Oferta może powtarzać się w przyszłości.

Samouczek Regulaminu Kart Kredytowych Citibank
Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Automatyczny bankier – nieodpłatna funkcja w Usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone umożliwiająca uzyskanie informacji oraz samodzielne,
bez pośrednictwa doradcy, wykonanie części operacji za pomocą numeru Karty wraz z CitiPhone PIN–em lub za pomocą wyłącznie CitiPhone
PIN–u w sytuacji, gdy Klient ma aktywną Usługę Identyfikacji Numerów Przychodzących.


2) Autoryzacja Transakcji – udzielenie przez Klienta/Użytkownika zgody na wykonanie Transakcji w formie i trybie przewidzianym w Regulaminie,
poprzedzone uwierzytelnieniem lub silnym uwierzytelnieniem.


3) Bank – Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00–923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526–030–02–91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony, działający na podstawie zezwoleń i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, adres poczty elektronicznej: listybh@citi.com, strona internetowa Banku: www.citihandlowy.pl.


4) CitiAlerts – usługa przekazywania Klientom krótkich wiadomości tekstowych SMS, w ramach odpłatnej usługi Powiadamiania SMS, lub wiadomości elektronicznych e–mail dotyczących wybranych produktów oferowanych przez Bank z taką usługą.


5) Citibank Online – Serwis bankowości internetowej Citibank Online stanowiący kanał dostępu do informacji o Rachunku Karty oraz umożliwiający składanie dyspozycji lub oświadczeń za pośrednictwem sieci Internet.


6) Citi Mobile – Serwis Bankowości Mobilnej Citi Mobile będący uproszczoną wersją Citibank Online i stanowiący kanał dostępu do informacji o Rachunku Karty oraz umożliwiający Klientowi składanie dyspozycji za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu urządzenia telekomunikacji mobilnej.


7) Citi Mobile Token – usługa dostępna w Citi Mobile, umożliwiająca uwierzytelnienie transakcji lub innych czynności.


8) CitiPhone PIN – kod identyfikacyjny Klienta/Użytkownika do weryfikacji jego tożsamości przez Usługę bankowości telefonicznej CitiPhone oraz
do dokonywania bankowych rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone nadawany samodzielnie przez Klienta/Użytkownika i znany tylko Klientowi/Użytkownikowi.


9) Cookies – pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym w trakcie lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Banku.


10) CVV2/CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na Karcie, używany do autoryzacji Transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia Karty.


11) Czytnik zbliżeniowy – elektroniczne urządzenie stanowiące integralną część terminalu w punkcie sprzedaży (POS – ang. point of sale – punkt
handlowy), służące do przeprowadzania Transakcji zbliżeniowych oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z Modułu zbliżeniowego.


12) Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dotyczące Klienta/Użytkownika


13) Dokument dotyczący opłat – dokument zawierający wykaz opłat pobieranych z tytułu usług świadczonych w związku z prowadzeniem rachunku płatniczego zawartych w wykazie usług reprezentatywnych.


14) Dostawca Trzeci – dostawca usług płatniczych, inny niż Bank, który zgodnie z ustawą o usługach płatniczych świadczy jedną lub więcej z następujących usług:

 • usługę inicjowania transakcji płatniczej, polegającą na zainicjowaniu przez takiego dostawcę Zlecenia płatniczego z Rachunku Karty na wniosek
  Klienta/Użytkownika;
 • usługę dostępu do informacji o rachunku, polegającą na dostarczaniu przez takiego dostawcę, w trybie on-line, skonsolidowanych informacji
  dotyczących Rachunku Karty lub Rachunków Karty prowadzonych przez Bank lub rachunków płatniczych prowadzonych przez innych dostawców
  niż Bank; lub
 • usługę wydawania instrumentów płatniczych opartych na karcie płatniczej, polegającą na wydawaniu przez takiego dostawcę instrumentów
  płatniczych opartych na karcie płatniczej w celu umożliwienia wykonywania transakcji płatniczych przez użytkownika;
 • 15) Dostawca usług płatniczych – dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku.
  16) Dzień roboczy – dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Umową, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy.
  17) Główny adres poczty elektronicznej/Główny adres e-mail – podstawowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta do kontaktu z Bankiem,
  który wykorzystywany jest m.in. do wysyłania powiadomień o wystawieniu Wyciągu w formie elektronicznej oraz do świadczenia usług dodatkowych,
  w tym CitiAlerts.
  18) Główny numer telefonu komórkowego/Główny telefon komórkowy – podstawowy numer telefonu komórkowego wskazany przez Klienta/
  Użytkownika do kontaktu z Bankiem, wykorzystywany do komunikacji z Klientem/Użytkownikiem za pomocą wiadomości tekstowych SMS lub
  wiadomości elektronicznych MMS i do świadczenia usług dodatkowych, m.in.: CitiAlerts, 3D Secure, Kod autoryzacyjny, Usługa Identyfikacji Numerów
  Przychodzących.
  19) Harmonogram Planu spłat ratalnych „Komfort” – wykaz Planu spłat ratalnych „Komfort” z wyodrębnieniem jego poszczególnych składników,
  w szczególności kapitału, odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, które konsument jest zobowiązany ponieść.
  20) Hasło 3D Secure – przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Klienta/Użytkownika Główny numer telefonu komórkowego,
  jednorazowe hasło służące do identyfikacji Klienta/Użytkownika i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia Transakcji dokonywanych przez
  Internet z wykorzystaniem Zabezpieczenia 3D Secure.
  21) Instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub zbiór procedur wykorzystywane przez Klienta do złożenia Zlecenia Płatniczego,
  w szczególności Karta, Citibank Online, Citi Mobile, Usługa bankowości telefonicznej CitiPhone.
  22) Karta – Karta płatnicza, wydawana przez Bank na podstawie umowy o Kartę Kredytową Citibank, odpowiednio Karta główna lub Karta dodatkowa
  wraz z ewentualnymi Nośnikami zbliżeniowymi wydawanymi przez Bank, uprawniająca do dokonywania Transakcji z wykorzystaniem Limitu kredytu.
  Typy Kart zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji, w tym Karty Kredytowe Citibank wydawane we współpracy z partnerami zewnętrznymi.
  23) Karta dodatkowa – Karta wydawana Użytkownikowi.
  24) Karta główna – Karta wydawana Klientowi.
  25) Klient – osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę i dokonuje Transakcji w swoim imieniu i na swoją
  rzecz, w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: Kodeks cywilny), będąca posiadaczem Karty głównej.
  26) Kod autoryzacyjny – generowany przez Bank jednorazowy kod służący do uwierzytelnienia, w tym silnego uwierzytelniania Transakcji lub czynności
  dokonywanej przez Klienta/Użytkownika w Citibank Online, Citi Mobile oraz Oddziale.
  27) Kod identyfikacyjny – poufne kody identyfikacyjne: PIN, CitiPhone PIN, PIN Citi Mobile Token lub inne identyfikatory oraz hasło (hasła), które łącznie
  z danymi Karty lub danymi osobowymi Klienta służą do uwierzytelniania, w tym silnego uwierzytelniania, do weryfikacji lub logowania do Citibank
  Online, Citi Mobile, Citi Mobile Token oraz identyfikacji Klienta i uwierzytelnienia w Oddziale lub Usłudze bankowości telefonicznej CitiPhone.
  28) Limit kredytu – maksymalna kwota dopuszczalnego Zadłużenia wykorzystywana w ramach Karty głównej i Kart dodatkowych, obejmująca także
  zadłużenie przewidziane na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu, wyrażona w polskich złotych (PLN), ustalona przez Bank indywidualnie dla Klienta.
  29) Limit kwotowy Transakcji zbliżeniowych – kwota, powyżej której dokonanie Transakcji może wymagać silnego uwierzytelnienia.
  30) Limit kredytu dla Karty dodatkowej – maksymalna kwota dopuszczalnego zadłużenia wyrażona w polskich złotych (PLN), ustalona przez Bank
  na wniosek Klienta indywidualnie dla Użytkownika, w ramach Limitu kredytu.
  31) Minimalna kwota do zapłaty – określona na Wyciągu minimalna kwota, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Bankowi najpóźniej w dniu wskazanym
  na Wyciągu. Minimalna kwota do zapłaty wynosi nie mniej niż 30 PLN i wyliczana jest jako równowartość:
  – kwoty miesięcznych rat kapitałowo–odsetkowych Planu spłat ratalnych „Komfort”,
  – kwoty odsetek naliczonych za dany okres rozliczeniowy,
  – kwoty przekroczenia Limitu kredytu w momencie wystawienia danego Wyciągu,
  – zaległych Minimalnych kwot do zapłaty, niespłaconych z poprzednich okresów,
  – widoczny na Wyciągu % (nie więcej niż 5%) Salda zadłużenia wskazanego tamże, pomniejszonego o składowe wymienione powyżej.
  32) Moduł zbliżeniowy – elektroniczne urządzenie wbudowane w urządzenia mobilne lub w wybrane rodzaje Kart, komunikujące się z Czytnikiem
  Zbliżeniowym, pozwalające na dokonywanie Transakcji zbliżeniowych
  33) Nazwa Użytkownika – nadana przez Klienta/Użytkownika nazwa, która definiuje go jako użytkownika w serwisie Citibank Online, Citi Mobile i jest
  wykorzystywana do logowania w tym serwisie.
  34) Nośnik zbliżeniowy – Karta, w szczególności w formie naklejki zbliżeniowej lub oprogramowanie w odpowiednim urządzeniu elektronicznym (w tym
  urządzeniu telekomunikacji mobilnej), wyposażona w Moduł zbliżeniowy.
  35) NRB/numer rachunku bankowego – jednoznaczny identyfikator rachunku Klienta w Banku, przyjęty w polskim systemie numeracji rachunków bankowych.
  Numer rachunku składa się z dwudziestu sześciu cyfr, tj. z dwóch cyfr kontrolnych, po których następuje osiem cyfr numeru rozliczeniowego Banku
  i szesnaście cyfr numeru rachunku Klienta w Banku.
  36) Obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a Ustawy o usługach płatniczych,
  jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy.
  37) Oddział/Placówka dostawcy – jednostka organizacyjna, w której Bank świadczy usługi dla Klientów objęte Umową; wykaz takich jednostek jest
  dostępny na stronie internetowej Banku (www.citihandlowy.pl).
  38) Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca
  odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji.
  39) Operator Płatności Internetowych – instytucja płatnicza umożliwiająca dokonywanie Transakcji przez Internet pomiędzy podmiotami posiadającymi
  konto lub kartę kredytową lub konto e-mail.
  40) Organizacja płatnicza – organizacja zajmująca się rozliczaniem Transakcji dokonywanych przy użyciu kart wydanych w ramach danej organizacji
  (np. VISA, MasterCard); informacja o Organizacjach płatniczych obsługujących karty wydawane przez Bank dostępna jest na stronie internetowej
  Banku.
  41) Pay by Link (Płacę z Citi Handlowy) – automatyczna płatność w Internecie, wykonywana z Rachunku Karty poprzez polecenie przelewu wewnętrznego
  w złotych lub polecenie przelewu krajowego w złotych za pośrednictwem wybranego przez Klienta/Użytkownika Operatora Płatności Internetowych.
  Płatność Pay by Link (Płacę z Citi Handlowy) nie stanowi płatności realizowanej przez Dostawcę Trzeciego.
  42) Pełnomocnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do reprezentowania go wobec Banku
  w ramach Umowy.
  43) PIN – osobisty, poufny Kod identyfikacyjny Klienta/Użytkownika umożliwiający dokonanie Transakcji z fizycznym użyciem Karty.
  44) PIN Citi Mobile Token – poufny, sześciocyfrowy numer identyfikacyjny Klienta/Użytkownika służący do uwierzytelniania, w tym silnego uwierzytelniania,
  przy użyciu Citi Mobile Token.
  45) Plan spłat ratalnych „Komfort”/Plan – rozłożenie na raty Transakcji lub określonej kwoty do wysokości Salda na Raty na zasadach określonych
  w Porozumieniu i Regulaminie, w szczególności w rozdziale XIII Regulaminu.
  46) Płatnik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca
  Zlecenie płatnicze (Klient/Użytkownik).
  47) Polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia
  przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
  48) Polecenie przelewu krajowego w złotych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku
  płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w złotych.
  49) Polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku
  płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego
  obszaru płatności w euro (SEPA).
  50) Polecenie przelewu transgranicznego w euro – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro
  z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, niebędące poleceniem przelewu SEPA.
  51) Polecenie przelewu transgranicznego w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego
  rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, w walucie innej
  niż złoty oraz euro.
  52) Polecenie przelewu transgranicznego w złotych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego
  rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, w złotych.
  53) Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami
  płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
  54) Polecenie przelewu wewnętrznego w złotych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między
  rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę w złotych;.
  55) Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku
  płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.
  56) Polecenie spłaty – Zlecenie płatnicze skierowane do Banku, zawierające polecenie dokonania Wpłaty na Rachunek Karty.
  57) Porozumienie – uzgodnienie między Bankiem a Klientem zmiany warunków Umowy, w tym w zakresie oprocentowania, Dodatkowego Limitu kredytu/
  Pożyczki do Karty, Tymczasowego podwyższenia Limitu kredytu lub podwyższenia Limitu kredytu, Planów spłat ratalnych „Komfort”, dokonane
  w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, zgodnie z art. 7 Prawa bankowego.
  58) Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.
  59) Pożyczka do Karty (Dodatkowy Limit Kredytu/Loan to Card) – jednorazowe podwyższenie Limitu kredytu, udostępniane w polskich złotych (PLN)
  w formie Polecenia przelewu krajowego w złotych albo Polecenia przelewu wewnętrznego w złotych, i rozkładane na raty w ramach Planu spłat ratalnych
  „Komfort”, spłacane zgodnie z Porozumieniem oraz § 9 ust. 4 Regulaminu, uzgodnione przez Bank indywidualnie z Klientem w drodze Porozumienia.
  60) Pożyczka z Karty (Quick cash) – wypłata środków pieniężnych z Limitu kredytu na dowolny cel konsumpcyjny w formie Polecenia przelewu
  wewnętrznego w złotych lub Polecenia przelewu krajowego w złotych rozkładana na raty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort” na zasadach
  określonych w Porozumieniu i Regulaminie, w szczególności w rozdziale XIII Regulaminu.
  61) Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
  62) Raty w Karcie (Paylite) – rozłożenie na raty Transakcji w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort” na zasadach określonych Regulaminie, w szczególności
  w rozdziale XIII Regulaminu.
  63) Rachunek Karty – rachunek techniczny Banku, prowadzony w złotych polskich, na którym księgowane są dokonane Transakcje oraz opłaty, prowizje
  i odsetki należne Bankowi na podstawie Umowy, a także dokonane spłaty Zadłużenia. Rachunek Karty jest przypisany bezpośrednio do określonej
  Karty. Bank otwiera Rachunek Karty wraz z wydaniem karty płatniczej – Karty głównej, lub wydaniem karty płatniczej – Karty dodatkowej. Rachunek
  Karty może ulec zmianie w przypadku wymiany Karty w sytuacjach opisanych w § 4 ust. 4 i 5. Rachunek Karty przypisany do Karty głównej jest
  każdorazowo uwidoczniony na Wyciągu oraz dostępny w Citibank Online.
  64) Regulamin – Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A., wraz z załącznikami, stanowiący integralną część Umowy.
  65) Saldo na Raty – rozłożenie na raty w ramach Planu Spłat Ratalnych „Komfort”:
  a) określonej kwoty Salda zadłużenia wskazanego na Wyciągu pomniejszonej o Minimalną Kwotę do zapłaty z ostatniego Wyciągu oraz dokonane
  spłaty, lub
  b) części Zadłużenia, pomniejszonego o kwotę kapitału aktualnie pozostałego do spłaty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort” i Minimalną
  kwotę do zapłaty z ostatniego Wyciągu. Kwota rozkładana na raty w ramach Salda na Raty nie obejmuje odsetek.
  66) Saldo zadłużenia wskazane na Wyciągu – kwota Zadłużenia w dniu wystawiania Wyciągu z Rachunku Karty, pomniejszona o kwotę kapitału pozostałego
  do spłaty w ramach Planu.
  67) Serwis Concierge – usługa organizacyjno–rezerwacyjna, której zakres określony został w Zasadach Wykonywania Świadczeń Concierge (dokument
  ten jest dostępny na stronie internetowej Banku www.online.citibank.pl), dostępna dla posiadaczy głównej Karty Kredytowej Citibank Platinum lub
  Karty Kredytowej MasterCard, opatrzonej specjalnym znakiem graficznym World.
  68) Silne uwierzytelnianie – uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących
  do kategorii:
  – wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik;
  – posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik;
  – cechy charakterystyczne użytkownika (coś, czym jest użytkownik);
  będących integralną częścią tego uwierzytelnienia oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności
  pozostałych.
  69) Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez Płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego
  rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.
  70) Transakcja – Wypłata gotówki, Polecenie przelewu wewnętrznego w złotych, Polecenie przelewu krajowego w złotych lub dokonanie zapłaty za nabywane
  towary i usługi przy użyciu Karty , Nośnika zbliżeniowego lub urządzenia mobilnego, w tym:
  71) Transakcja zbliżeniowa – Transakcja bezgotówkowa lub gotówkowa dokonywana przy użyciu Karty, Nośnika zbliżeniowego lub urządzenia mobilnego
  wyposażonych w Moduł zbliżeniowy, w punktach handlowo-usługowych, bankomatach lub w innych urządzeniach wyposażonych w Czytnik zbliżeniowy
  i umożliwiających wykonywanie tego typu Transakcji.
  72) Transakcja bezgotówkowa – płatność za nabywane towary i usługi dokonywana w punktach handlowych lub usługowych, jak również płatność dokonana
  bez fizycznego użycia Karty, w szczególności zamówienia składane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie lub poprzez Citibank Online
  73) Transakcja gotówkowa – Wypłata gotówki w bankomatach, bankach lub w innych instytucjach finansowych.
  74) Transakcja przewalutowana dynamicznie – Transakcja, dla której walutą oryginalną jest waluta inna niż waluta Rachunku Karty i która została
  przewalutowana na walutę rachunku Karty po kursie Odbiorcy w momencie jej zlecania.
  75) Transakcja szczególna – Transakcja podlegająca spłacie, oprocentowaniu oraz naliczeniu opłat lub prowizji na zasadach wskazanych w Regulaminie
  oraz Tabeli Opłat i Prowizji dla Transakcji gotówkowych, tj.:
  – wypłata środków pieniężnych z Limitu kredytu, na dowolny cel konsumpcyjny, w formie Polecenia przelewu wewnętrznego w złotych lub Polecenia
  przelewu krajowego w złotych,
  – Transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie gier losowych, hazardowych zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
  hazardowych,
  – Transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie.
  76) Tabela kursów walut – bieżące zestawienie kursów kupna i sprzedaży walut obcych, publikowane na stronie internetowej Banku
  https://www.citihandlowy.pl
  77) Tabela Limitów Transakcji – tabela limitów i ograniczeń dotyczących Transakcji, znajdująca się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  78) Tabela Oprocentowania – wykaz stóp oprocentowania znajdujący się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
  79) Tabela Opłat i Prowizji – wykaz opłat i prowizji znajdujący się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
  80) Tymczasowe podwyższenie Limitu kredytu – kwota dopuszczalnego czasowego Zadłużenia ponad Limit kredytu w ramach Karty głównej udzielana
  zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu.
  81) Umowa o Kartę/Umowa – umowa między Bankiem a Klientem o wydanie Karty płatniczej (Karty) i korzystanie z Karty.
  82) Unikatowy identyfikator – numer rachunku płatniczego w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, w formacie ustalonym według standardów
  określonych w odrębnych przepisach, w tym NRB.
  83) Usługa bankowości telefonicznej CitiPhone – usługa polegająca na dostępie do Rachunku Karty przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy,
  umożliwiająca sprawdzenie salda Rachunku Karty lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do Rachunku Karty.
  84) Usługa Identyfikacji Numerów Przychodzących – funkcja umożliwiająca identyfikację Klienta/Użytkownika telefonującego w ramach Usługi bankowości
  telefonicznej CitiPhone z Głównego telefonu komórkowego, na podstawie numeru telefonu, z którego Klient/Użytkownik telefonuje i który uprzednio
  wskazał Bankowi, oraz wprowadzanego CitiPhone PIN–u.
  85) Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.
  86) Uwierzytelnianie – procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości Klienta/Użytkownika lub ważności stosowania konkretnego instrumentu
  płatniczego, łącznie ze stosowaniem indywidualnych danych uwierzytelniających.
  87) Uwierzytelnienie mobilne – uwierzytelnienie Zlecenia płatniczego lub innej czynności za pomocą usługi Citi Mobile Token.
  88) Użytkownik – użytkownik Karty dodatkowej upoważniony przez Klienta do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta Transakcji przy użyciu tej Karty
  dodatkowej, którego dane identyfikacyjne są na niej umieszczone.
  89) Użytkownik końcowy – Klient korzystający z Citibank Online lub żądający świadczenia Citibank Online oraz Klient korzystający z Usługi bankowości
  telefonicznej CitiPhone lub żądający świadczenia Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone.
  90) Wniosek – wniosek o wydanie Karty – Karty głównej i przyznanie Limitu kredytu lub wniosek o wydanie Karty dodatkowej.
  91) Wpłata – dyspozycja bezgotówkowa lub gotówkowa, w tym wpłata gotówki, powodująca wpływ środków pieniężnych na Rachunek Karty.
  92) Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub
  w placówce dostawcy.
  93) Wyciąg – zestawienie Transakcji, Wpłat na Rachunek Karty oraz należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat, obejmujące okres poprzedniego miesiąca
  rozliczeniowego, zawierające informację o wysokości Minimalnej kwoty i terminie zapłaty.
  94) Wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a Ustawy o usługach płatniczych.
  95) Wykaz godzin granicznych – wykaz godzin określający moment w Dniu roboczym, po którym Zlecenie Płatnicze uznaje się za otrzymane pierwszego
  Dnia roboczego po tym dniu. Wykaz godzin granicznych stanowi załącznik do Regulaminu i jest jego integralną częścią.
  96) Wykaz usług reprezentatywnych – Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym najczęściej wykorzystywanych przez
  konsumentów na krajowym rynku, za korzystanie z których przynajmniej jeden dostawca prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej pobiera opłatę, publikowany w formie rozporządzenia przez właściwego ministra.
  97) Wypłata – dyspozycja bezgotówkowa lub gotówkowa, w tym Wypłata gotówki, powodująca wypływ środków pieniężnych z Rachunku karty (obciążenie
  rachunku).
  98) Wypłata gotówki – usługa polegająca na Wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę
  lub w placówce dostawcy.
  99) Wzór podpisu – podpis Klienta złożony na Umowie o Kartę Kredytową Citibank lub podpis notarialnie poświadczony.
  100) Zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzania Transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia Karty za pośrednictwem sieci
  Internet, polegający na podaniu przez Klienta/Użytkownika Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard
  SecureCode) otrzymanego na Główny numer telefonu komórkowego.
  101) Zadłużenie – łączna kwota zobowiązań Klienta wobec Banku z tytułu Umowy obejmująca kwotę dokonanych Transakcji, odsetki oraz wszystkie
  prowizje i opłaty.
  102) Zlecenie płatnicze – oświadczenie Klienta/Użytkownika lub Odbiorcy skierowane do Banku, zawierające polecenie zainicjowania lub wykonania
  Transakcji lub dokonania Wpłaty na Rachunek Karty.
  103) Zastrzeżenie Karty – unieważnienie Karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem.
  104) Zestawienie opłat – zestawienie opłat i prowizji pobranych przez Bank za usługi powiązane z Rachunkiem Karty oraz zawierające informację o całkowitej
  kwocie odsetek należnych za dany okres, przekazywane Klientowi nieodpłatnie co najmniej raz w roku kalendarzowym w ustalonej z Klientem formie.
  Drukuj

Ważne dokumenty

Regulamin oferty „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank Citi Simplicity i otrzymaj smartfon LG K30 Dual Sim LMX320EMW – edycja V”


Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Citibank (obowiązuje od dnia 05.02.2020 r.)://

Regulamin Kart Kredytowych (obowiązuje od 14.09.2019 r.)

Źródło: Regulamin CITYBANK

by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Dołącz do AliExpress i zyskaj rabaty za rejestrację Promocja zakończona. Konto otwarte na Ciebie w BNP Paribas aż 400 zł premii

Comments

 1. Odpowiedz

  Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
  fantastic blog!

  1. Odpowiedz

   THANK YOUUUUU!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn