PROMOCJA NIEAKTUALNA Wybierz nagrodę za 350 zł w wybranej sieci sklepów

REKLAMA BNP PARIBAS

Wybierz nagrodę za 350 zł Paribas przygotował dla nas następną ofertę bo aż 350 zł do zdobycia w promocji,, Wybierz nagrodę”. Polega ona na wyborze nagród w postaci e-kodów / kart podarunkowych o łącznej wartości 350 zł do jednej wybranej sieci sklepów: H&M, Rossmann, Leroy Merlin, Orlen.

Informacje -regulamin ,,Wybierz nagrodę za 350 zł

Organizatorem promocji „Wybierz nagrodę” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723, NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: wybierznagrode@bnpparibasplus.pl.

Informacje o promocji „Wybierz nagrodę”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie wybierznagrode.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Wybierz nagrodę” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 4.10.2020 r.

Promocja dotyczy osób fizycznych – konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Warunki jakie należy spełnić, aby dostać nagrodę w promocji,,Wybierz nagrodę”

Pierwsza nagroda to e-kod albo karta podarunkowa o wartości 50 zł („Pierwsza nagroda”), druga nagroda to e-kod, albo karta podarunkowa o wartości 100 zł („Druga nagroda”), trzecia nagroda to e-kod albo karta podarunkowa o wartości 200zł („Trzecia nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą, Drugą i Trzecią nagrodę o łącznej wartości 350 zł.

I. Musisz dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego na tej stronie w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 21.09.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 4.10.2020 r.;

II. W terminie od dnia 21.09.2020 r. do 4.10.2020 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Wybierz nagrodę” („Regulamin”) oraz zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty do dnia 16.10.2020 r.;

III. W październiku 2020 r. wykonać łącznie:
– min. 3 wskazane w Regulaminie Transakcje bezgotówkowe kartą debetową. Wtedy otrzymasz kartę podarunkową albo e-kod o wartości 50 zł do wybranej sieci sklepów w listopadzie- min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacją mobilną GOmobile).

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody o wartości 100 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;

II. W listopadzie 2020 roku zalogować się do Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz

III. W listopadzie 2020 roku wykonać łącznie:
– min. 6 wskazanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowych kartą debetową,
– otrzymać wskazane w Regulaminie Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł. Wtedy otrzymasz kartę podarunkową albo e-kod o wartości 100 zł do wybranej sieci sklepów w grudniu.

3. W celu uzyskania Trzeciej nagrody o wartości 200 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;

II. W grudniu 2020 roku zalogować się do Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile) oraz

III. W grudniu 2020 roku wykonać łącznie:
– min. 12 wskazanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowych kartą debetową,
– otrzymać wskazane w Regulaminie Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł. Wtedy otrzymasz kartę podarunkową albo e-kod o wartości 200 zł do wybranej sieci sklepów w styczniu.

Do 30 listopada 2020 r. Laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową z informacją o jej przyznaniu z adresu wybierznagrode@bnpparibasplus.pl.

Drukuj

Weź udział w promocji

O banku

BNP Paribas – grupa kapitałowa, a zarazem bank francuski powstały w 2000 roku z połączenia banków Banque Nationale de Paris (BNP) i Paribas. Jest to największy bank strefy euro pod względem kapitalizacji giełdowej. Siedzibą banku jest Paryż. Spółka wchodzi w skład indeksu CAC 40. CZYTAJ DALEJ…

LOGO BNP PARIBAS
by
Dziennikarka z doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Olsztyńskiej szkoły Wyższej i Szkoły Muzycznej I i II st. Pedagog, nauczyciel, instruktor. Kocha dzieci, morze i zwierzęta.
Maleje sieć placówek bankowych PROMOCJA NIEAKTUALNA 200 zł i Karta kredytowa Citi Simplicity

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Drop file here

0 shares

Subskrybuj Nasz Biuletyn